Gå til indhold

Opholds- og arbejdstilladelse til Danmark

Udlændingestyrelsens hjemmeside kan du finde oplysninger om betingelserne for at opnå opholds- og arbejdstilladelse i Danmark og den dokumentation, du skal aflevere i forbindelse med en ansøgning. Der finder du også de relevante ansøgningsskemaer.

Selvom ansøgningen om opholds- eller arbejdstilladelse afleveres hos en dansk ambassade i udlandet, er det myndigheder i Danmark, som træffer afgørelser i sagerne.

Udover det i ansøgningsskemaet anførte krav om dokumentation ved ansøgning om opholdstilladelse i forbindelse med familiesammenføring, kræves der i Tyrkiet altid: original nyudstedt familieattest (nüfus kayit örnegi) med autoriseret oversættelse til engelsk eller dansk.

Du kan læse om procedurerne for ansøgning på vores engelsksprogede side om opholds- og arbejdstilladelse til Danmark.


Hvor kan ansøgningen indgives
Hvis du ønsker at søge om opholds- og arbejdstilladelse, skal du som udgangspunkt indgive ansøgningen til en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter i dit hjemland eller i det land, hvor du har haft fast lovlig bopæl i de seneste tre måneder.

Danmark har indgået repræsentationsaftaler med en række landes ambassader, og på visse af de norske ambassader kan ansøgninger om ophold i Danmark også indleveres.

Liste over indleveringssteder i hele verden.
Liste over indleveringssteder i Tyrkiet.

Læs mere om, hvor du indleverer din ansøgning på vores engelsksprogede side

Klager
Hvis du ønsker at klage over en afgørelse på en ansøgning om opholds- eller arbejdstilladelse, kan du finde information om, hvordan du klager på Udlændingestyrelsens hjemmeside.

Gebyrer

Betaling af gebyret til den danske repræsentation foregår online.

Udlændingestyrelsens hjemmeside kan du se hvilke gebyrer, som opkræves for at få behandlet en ansøgning om opholds- eller arbejdstilladelse af de danske myndigheder i Danmark.

Vær opmærksom på, at der også skal betales et gebyr til ansøgningscenteret.