Gå til indhold

Pas

I Tyrkiet kan der søges om pas på ambassaden i Ankara og på generalkonsulatet i Istanbul. Se dog nedenfor om pas til børn under 12 år. Husk at søge i god tid. 

Tidsbestilling
Der skal bestilles tid til pasekspedition på ambassadens telefon +90 312 408 33 00 med opgivelse af navn og kontaktoplysninger. Det anbefales at kontakte ambassaden i god tid før evt. rejse bestilles.

Ekspeditionstid
Ekspeditionstiden er ca. 4 uger, hvortil kommer evt. forsendelsestid, som kan være yderligere 1-3 uger.

Gebyr og betalingsmåde

Pasgebyret kan findes her. Gebyret kan ikke betales kontant, men udelukkende med kort eller via bankoverførsel inden ankomst. For yderligere information herom kontakt venligst ambassaden.

Du kan også få pas udstedt i Danmark
Pas kan også udstedes af et Borgerservicekontor i kommunerne i Danmark – og det er meget billigere. Find den ønskede kommune her og ring på forhånd for åbningstider og tidsbestilling. Oplys at du er bosiddende i udlandet. Husk også at aftale evt. forsendelse.

Dit nuværende pas
Du kan beholde dit nuværende pas, indtil det nye pas er klar. Hvis du gør det, skal du aflevere eller sende det nuværende pas til ambassaden/konsulatet, inden det nye kan udleveres. Om ønsket kan du få dit nuværende pas tilbage i annulleret stand. Er dit nuværende pas bortkommet eller blevet stjålet, skal du anmelde det til lokale politiet og medbringe en politirapport.

Ansøgning om pas til voksne

Oplysningerne afgives under ansvar efter straffelovens paragraf 163.

Følgende dokumenter skal medbringes:

 • Et udfyldt ansøgningsskema
 • Det sidst udstedte pas*
 • Tidligere udstedte infødsretsbevis*
 • Sygesikringsbevis*, hvis ansøgeren er fostboende i Danmark
 • Tyrkisk ID, Blåt kort eller Ikamet, hvis ansøger er bosiddende i Tyrkiet*
 • Hvis ansøgeren er bosiddende i Tyrkiet kræves en tyrkisk familieregistreringsattest (vukuatlı nüfus kayıt örneği*) 
 • Dokumentation af rette navn, hvis du har ændret navn fx. i forbindelse med vielse*
 • Kort til betaling af pasgebyr. (Ambassaden tager ikke imod kontanter)
 • Farvekopi (i A4-format) af de dokumenter, der er markeret med *

Der vil på ambassaden blive optaget biometriske data, som består af elektronisk billede, underskrift og fingeraftryk.

Udlevering
Du bedes kontakte ambassaden med henblik på afhentning og tidsbestilling. Du skal medbringe dit nuværende pas. Såfremt en anden person skal hente passet, er det nødvendigt med en fuldmagt. 

Levering et andet sted end ansøgt
For at lette ansøgnings processen kan man under et kort varigt ophold i Danmark eller i udlandet indgive ansøgning om pas, og det vil i den forbindelse være muligt at få passet udleveret et andet sted, end hvor ansøgningen er indgivet.

Pasansøgninger der er indgivet i Danmark eller i udlandet, kan afhentes på en række Borgerservicecentre i Danmark og på alle danske repræsentationer i udlandet, herunder danske honorære konsulater.

Ansøger er selv ansvarlig for at kontakte leveringsstedet og vil således ikke blive kontaktet af den modtagende repræsentation. 

For udlevering af pas, som ikke er ansøgt på ambassaden (eller for udlevering på en anden ambassade eller på et honorært konsulat), betales et tillægsgebyr på dét, der svarer til 280 DKK. Dit nuværende pas skal medbringes i forbindelse med afhentning af det nye pas.

Særligt om pas til børn
Ansøgning om pas til børn under 12 år kan også indgives på et dansk honorært konsulat. Dette skyldes at børn under 12 år ikke skal afgive fingeraftryk. Benyttes denne mulighed skal tidsbestilling og betaling ske direkte til ansøgningsstedet.

Børn der søger om pas, skal møde personligt op på ambassaden sammen med begge forældremyndighedsindehavere.

Børn skal som udgangspunkt altid ledsages af begge forældremyndighedsindehavere ved ansøgningens indgivelse. Såfremt én af forældrene befinder sig i Danmark vil vedkommende skulle identificere sig og give samtykke overfor en offentlig myndighed i Danmark – f.eks. Borgerservice i kommunen eller politiet – til den forældremyndighedsindehaver, der ansøger om pas til barnet. Hvis forældremyndighedsindehaveren befinder sig uden for Danmark, skal der afgives samtykkeerklæring over for en dansk repræsentation i det pågældende land.  Har den fraværende forælder NemID, kan der også indgives et digitalt samtykke. Kvitteringen herfor skal medbringes i forbindelse med indgivelse af pasansøgningen.

Hvis der kun er én forældremyndighedsindehaver, skal denne fremlægge dokumentation herfor. Såfremt der er tale om dokumenter på et andet sprog end engelsk eller dansk, skal der foreligge en autoriseret oversættelse. 

I forbindelse med pasansøgning til børn skal medbringes: 

 • Et udfyldt ansøgningsskema.
 • 2 stk. pasbilleder, som opfylder politiets krav
 • Det sidst udstedte pas*
 • Hvis mor er dansk: Mors danske pas*
 • Hvis kun far er dansk og barnet er født før 1. juli 2014: Fars danske pas samt vielsesattest*
 • Den danske forælders tidligere udstedt indfødsretsbevis*, - Gælder for personer, som ikke har erhvervet dansk statsborgerskab ved fødslen
 • Tyrkisk ID, Blåt kort eller Ikamet, hvis barnet er bosiddende i Tyrkiet*
 • Hvis barnet er bosiddende i Tyrkiet kræves en tyrkisk familieregistreringsattest (vukuatlı nüfus kayıt örneği*) fra den forældre som har erhvervet dansk indfødsret. En engelsk oversættelse heraf*
 • Kort til betaling af pasgebyret. (Ambassaden tager ikke imod kontanter)
 • Farvekopi (i A4-format) af de dokumenter, der er markeret med *

Førstegangsansøgning om pas til børn
Indgivelse af en udfyldt og underskrevet pasansøgning skal ske personligt på ambassaden eller generalkonsulatet. Det bemærkes, at børn skal være personligt til stede ved indlevering af pasansøgningen.

Oplysningerne afgives under ansvar efter straffelovens paragraf 163.

Der skal medbringes:

 • Et udfyldt ansøgningsskema
 • 2 stk. pasbilleder, som opfylder politiets krav til pasfotos.
 • Original dåbsattest, navne- eller fødselsattest, hvis ansøgeren er født i Danmark. Hvis ansøgeren er født i Tyrkiet kræves en tyrkisk fødselsattest* fra hospitalet.
 • Formül-A fra N¨ufus som er flærsproget fødselsregister
 • Hvis ansøger er bosiddende i Tyrkiet: Tyrkisk familieregistreringsattest (vukuatlı nüfus kayıt örneği*) fra den forældre som har erhvervet dansk indfødsret. En engelsk oversættelse heraf*
 • Den danske forælders tidligere udstedt indfødsretsbevis*, - Gælder for personer, som ikke har erhvervet dansk statsborgerskab ved fødslen
 • Hvis mor er dansk: Mors danske pas*
 • Hvis kun far er dansk og barnet er født før 1. juli 2014: Fars danske pas samt vielsesattest*
 • Sygesikringsbevis*, hvis ansøgeren er fastboende i Danmark
 • Tyrkisk ID, Blåt kort eller Ikamet, hvis barnet er bosiddende i Tyrkiet*
 • Farvekopi af de dokumenter, der er markeret med *
 • Kort til betaling af pasgebyret. (Ambassaden tager ikke imod kontanter)

Såfremt barnet er født i Tyrkiet, vil navnet fra den tyrkiske fødselsregistreringsattest blive anvendt.

Reglerne for dansk indfødsret samt 22-års reglen kan ses her

Er du i tvivl, du er velkommen til at kontakte ambassaden

Børn indskrevet i forældres pas er efter 26. juni 2012 ikke længere gyldigt som rejsedokumentation.
 
Forlængelse af pas
Gyldighedstiden i et pas kan forlænges, såfremt passet er udløbet inden for de sidste tre måneder eller er ved at udløbe. Passet kan kun forlænges én gang og for en periode på max. 12 måneder. Ansøger bør sikre sig, at rejsemålets myndigheder godkender forlængede danske pas.

Pas kan forlænges både på ambassaden i Ankara, generalkonsulatet i Istanbul og på de danske honorære konsulater i Tyrkiet.

Provisorisk pas (nødpas)
Efter ansøgning kan der udstedes et midlertidigt (provisorisk) pas, når det ikke vil være muligt at udstede et nyt pas eller forlænge gyldighedstiden for et eksisterende pas. Et provisorisk pas udstedes som udgangspunkt for hjemrejse. Det kan kun udstedes med gyldighed for det tidsrum, som er påkrævet af hensyn til rejsens varighed og regler i de lande, der evt. skal gennemrejses, og ikke for mere end 12 måneder.

Der skal medbringes:

 • Et udfyldt ansøgningsskema
 • 2 stk. pasbilleder, som opfylder politiets krav
 • Legitimation med foto
 • Politianmeldelse eller nuværende pas
 • Flyreservation til hjemrejsen
 • Erklæring om bortkommet pas på (udfyldes på ansøgningsstedet)
 • Kort til betaling af pasgebyret. (Ambassaden tager ikke imod kontanter)

Opmærksomheden henledes på de forhøjede priser uden for kontortid og på lukkedage.

Provisorisk pas kan udstedes på ambassaden i Ankara og generalkonsulatet i Istanbul eller et af de honorære danske konsulater i Tyrkiet.

Bevarelse af dansk statsborgerskab - ændring vedrørende tidspunkt for indgivelse af ansøgning
Ansøgning om bevarelse af dansk statsborgerskab bør indgives mellem det 21. og 22. år henset til sagsbehandlingstiden i Udlændinge- og Integrationsministeriet. Der henvises i øvrigt til Udlændinge- og Integrationsministeriet hjemmeside her.