Gå til indhold

Tvangsægteskaber, genopdragelse og efterladte ægtefæller/børn

Ambassaden og Udenrigsministeriets Borgerservice bistår danske statsborgere og udlændinge med fast bopæl i Danmark med tvangsægteskabssager, sager om genopdragelse samt sager, hvor kvinder, evt. med børn, efterlades i Tyrkiet og hindres i tilbagerejse til Danmark.

Det er dog en forudsætning, at vi bliver underrettet om sådanne sager fra de pågældende selv eller fra eksempelvis slægtninge, venner eller offentlige myndigheder i Danmark.

Kontakt os.

I sådanne sager, gælder det ligeledes, at ambassaden skal respektere den tyrkiske lovgivning, hvorfor mulighederne for at yde bistand kan være begrænsede. Bistanden vil også afhænge af, om ambassaden kan komme i kontakt med den person, som befinder sig i en eventuel nødsituation i Tyrkiet.

Læs mere på Udenrigsministeriets Borgerservice hjemmeside.