Gå til indhold

Dødsfald

Ved dødsfald vil ambassaden, generalkonsulatet eller et af konsulaterne kunne sørge for, at dansk politi hurtigt underretter de nærmeste pårørende i Danmark.

Ifølge ambassadens oplysninger er det ikke muligt at blive kremeret i Tyrkiet.

Det er kun muligt at få dækket begravelse og hjemtransport af kiste eller urne, hvis den afdøde har tegnet en privat rejseforsikring, som omfatter hjemtransport. Det er en forudsætning, at forsikringsselskabet godkender udgifterne.

Er der ingen forsikring, kan ambassaden vejlede og bistå med det praktiske i forbindelse med dødsfaldet. Men vi kan ikke betale for udgifterne i forbindelse med hjemtransport eller lokal begravelse. Udgifterne skal dækkes enten af afdødes egne midler eller eventuelt af de pårørende.

Ambassadens konsulære bistand koster et gebyr bl.a. baseret på tidsforbrug. Er den afdøde forsikret, vil vores bistand som regel være dækket af forsikringen.

Læs mere på Udenrigsministeriets Borgerservice hjemmeside.