Gå til indhold

Kørekort

Hvad skal du gøre, hvis du ønsker at ansøge om duplikatkørekort, fornyelse af kørekort, midlertidigt kørekort eller internationalt kørekort?

Ansøgningsprocessen afhænger af, om du har sædvanlig bopæl i Danmark.

Ifølge dansk lovgivning har du sædvanlig bopæl i Danmark, hvis du sædvanligvis opholder dig i Danmark i mindst 185 dage inden for et kalenderår, som følge af din personlige eller erhvervsmæssige tilknytning, jf. kørekortbekendtgørelsen § 6. Personer som er registreret i det danske CPR-register med en adresse i Danmark, betragtes som havende sædvanlig bopæl i Danmark.

Hvis du har sædvanlig bopæl i Danmark

Ansøgning om duplikatkørekort, fornyelse af kørekort, midlertidigt kørekort, internationalt kørekort eller udskiftning af et gammelt ikke-EU-kørekort kan kun ske ved personlig henvendelse på Danmarks Ambassade i Ankara, Generalkonsulatet i Istanbul eller i honorære konsulaterne i Alanya, Antalya, Izmir, Mersin, Marmaris og Baku. Her skal udfyldes en særlig ansøgningsblanket. Ved indlevering af ansøgningen skal der betales et gebyr. Du kan se gebyrlisten her.

Medbring: 

  • Dansk kørekort eller et gyldigt dansk pas. Hvis dette ikke er muligt skal der medbringes en original fødselsattest med foto og CPR-nummer.
  • 1 stk. pasfoto med et format på 35 x 45 mm. Målet fra hagespids til hårtop skal være mellem 25 mm til 35 mm.
  • I nogle tilfælde skal der medbringes en lægeerklæring. Det kan være:
    • Hvis ansøgerens nuværende kørekort er tidsbegrænset grundet helbredsmæssige forhold eller der er begrundet mistanke for misbrug af alkohol, stoffer eller medicin.
    • Hvis det er et gruppe 2-kørekort eller et kørekort til erhvervsmæssig brug.

Ansøgningen videresendes til den relevante kommune, da kørekort udelukkende udstedes i Danmark af de kommunale myndigheder. Det nye kørekort bliver sendt til ambassaden/ konsulatet.  Derfor skal du huske at opgive dit telefonnummer og evt. e-mailadresse, så vi kan kontakte dig, når kørekortet er modtaget.

Du skal ansøge om et duplikatkørekort (erstatningskørekort), hvis dit danske kørekort er bortkommet, beskadiget, du ønsker at ombytte dit gammel EF-kørekort til ny kreditkorttype, eller hvis du ønsker, at dit nye navn skal fremgå på dit kørekort. Duplikatkørekortet udstedes på samme betingelser og med samme gyldighed som det erstattede. Ved navneændring skal en vielsesattest eller anden bevis for navneændring medbringes.

Du skal ansøge om et midlertidigt kørekort, hvis du har mistet dit kørekort, mens du har været på ferie i Tyrkiet.

Hvis du ønsker et internationalt kørekort, kan du godt ansøge om dette, selvom du ikke har sædvanlig bopæl i Danmark. Et internationalt kørekort er en form for oversættelse af dit danske kørekort. Dette betyder også, at det internationale kørekort kun er gyldigt sammen med et nationalt kørekort. Et internationalt kørekort er kun gyldigt i et år.

Hvis du ønsker at udskifte dit ikke-EU-kørekort til et EU-kørekort, kan du ansøge om dette.

Hvis du ikke har sædvanlig bopæl i Danmark

Hvis du ikke har sædvanlig bopæl i Danmark, skal du kontakte det tyrkiske myndighed (ilçe nüfus müdürlüğü).

Om nødvendigt kan Færdselsstyrelsen udstede en attest med angivelse af type og kategori som bevis på, at du har et gyldigt dansk kørekort. Den underskrevne ansøgning skal sendes af ansøger selv til: 

Færdselsstyrelsen
Sorsigvej 35
6760 Ribe
Tel. +45 72 21 88 99
Email: [email protected]

Kilder: Kørekortbekendtgørelsen

Skal du have et dansk eller tyrkisk kørekort for at køre i Tyrkiet?

Danske statsborgere kan anvende deres danske kørekort i op til 6 måneder fra indrejsedato. Derefter er det nødvendigt at konvertere sit danske kørekort til et tyrkisk kørekort. 

Tyrkiske statsborgere kan anvende deres danske kørekort i op til 1 år fra indrejsedato. Det danske kørekort skal under alle omstændigheder udskiftes til et tyrkisk kørekort efter 1 års ophold.

Hvis du ønsker at ombytte dit danske kørekort til et tyrkisk kørekort, skal du henvende dig til det tyrkiske myndighed (ilçe nüfus müdürlüğü).