Eğitim için oturum izni

Eğitim nedeni ile talep edilen oturum için gerekli evraklar:

  • Eksiksiz doldurulmuş iki adet başvuru formu. Başvuru formları ücretsiz olarak Danimarka Göçmenler Ofisinin web sayfasından temin edebilirsiniz.
  • Üç adet yeni çekilmiş renkli vesikalık fotoğraf. Fotoğrafta kişinin yüzü, yani çenesi, alını, burunu, gözü, kaşı ve ağızı net olarak görünmelidir. Ayrıca, fotograf beyaz fon üstünde ve 3.5 x 4.5 cm. ebatında olmalıdır.
  • Geçerli pasaport ve 2'şer adet fotokopisi (pasaportun 2. ve 3. sayfaları ve daha önce alınmış vize sayfaları). 
  • Noter onaylı ver Danca/İngilizce tercümeli nüfus kayıt örneği (Nüfus müdürlüğünden aslı ve yeni tarihli).
  • Başvuru sahibinin Danimarka’daki eğitim kurumundan temin ettiği kabul yazısı (aslı ve fotokopisi). 
  • Öğrenci belgesi (aslı ve fotokopisi).
  • Başvuru sahibinin Danimarka’da kendi masraflarını karşılayabilecek durumunda olduğunu belgelemesi gerekmektedir (Detaylı bilgi için size Danimarka Göçmenler Bürosunun web sayfasını okumanızı tavsiye ederiz), banka hesap cüzdanı veya burs alındığına dair belge. 
  • Büyükelçilik her zaman yukarıda istenilen belgeler dışında yeni belgeler isteme hakkına sahiptir.
  • Türkçe olan evrakların yeminli tercüman tarafından Danimarkaca/İngilizce tercüme edilmesi ve ikişer adet fotokopisi.

Elçiliğimize başvurmadan önce Danimarka Göçmenler Ofisinin web sayfasından, internet üzerinden ödenmesi gereken miktar ve kurallar hakkında bilgi edinmenizi rica ederiz.