Spring til indhold

Indgåelse af ægteskab i Tyrkiet

Vielser i Tyrkiet finder sted hos de tyrkiske kommunale myndigheder. Man kan ikke blive gift på danske repræsentationer (ambassader og konsulater) i udlandet.

Du skal selv fremskaffe den relevante dokumentation fra de danske myndigheder, inden den tyrkiske kommune kan foretage vielsen. De danske repræsentationer kan ikke hjælpe med at fremskaffe dokumentationen.

Du bør forud for vielsen og ankomsten til Tyrkiet ved den tyrkiske kommune undersøge, nøjagtig hvilke dokumenter der kræves, idet dette kan variere fra kommune til kommune. Typisk vil man også blive bedt om at få foretaget en blodprøve til en sundhedsattest.

Hvis myndighederne i Tyrkiet efterspørger en ægteskabserklæring, skal denne indhentes fra den kommune, som den danske part bor i. Dette kan tit gøres digitalt, men undersøg forinden dette ved din hjemkommune. Læs mere om ægteskabserklæringer her under punktet ”Hvordan bliver vi gift i udlandet".

Dokumentation, der ikke foreligger på tyrkisk, skal oversættes til tyrkisk af en statsautoriseret oversætter og påføres apostillestempel fra Udenrigsministeriet i København for at blive anerkendt i Tyrkiet.

Vær opmærksom på, at de danske repræsentationer i Tyrkiet ikke har kompetence til at påføre dokumenter apostillestempel.

Læs mere her om apostille-stempling i Udenrigsministeriet i København, åbningstider, gebyrer m.m. på Udenrigsministeriets hjemmeside.

For så vidt angår oversættelser kan navne og adresser på anerkendte oversættere i Danmark oplyses ved henvendelse til den tyrkiske ambassade i København via: http://copenhagen.emb.mfa.gov.tr/.

Hvis man ikke har fået dokumenterne oversat til tyrkisk og forsynet med et apostille-stempel i Udenrigsministeriet i København (det vil sige, at hvis man ikke har fulgt proceduren, der er beskrevet ovenfor), kan dokumenterne i stedet oversættes af et autoriseret oversættelsesbureau i Tyrkiet. Sådanne bureauer kan man finde frem til via den stedlige Notarius Publicus ("noter" på tyrkisk), som efterfølgende også skal legalisere oversættelserne. Hvis man har fået dokumenterne oversat og legaliseret i Tyrkiet, skal de slutlegaliseres i det tyrkiske udenrigsministerium.