Spring til indhold

Udenrigspolitisk situation

Den udenrigspolitiske situation i Tyrkiet


Tyrkiet har i høj grad orienteret sig mod Vesten siden republikkens etablering i 1923, og efter 2. Verdenskrig trådte landet ind i en række vestlige samarbejdsorganisationer: I 1948 OECD, i 1949 Europarådet, i 1952 NATO og i 1963 associering med EF. Ifølge den tyrkiske regering står fuldt EU-medlemskab fortsat højt på den udenrigspolitiske dagsorden. I 1987 søgte Tyrkiet om medlemskab af det daværende EF, og i 1999 opnåede Tyrkiet status som EU-kandidatland, hvorefter optagelsesforhandlinger blev indledt den 3. oktober 2005. EU besluttede dog på EU-topmødet i december 2006 ikke at åbne for forhandlinger af otte kapitler inden for forskellige politikområder som følge af Tyrkiets manglende opfyldelse af den såkaldte Ankara-protokol. Denne indebærer bl.a., at Tyrkiet skal åbne sine havne og lufthavne for at sikre fri handel med Cypern, der trådte ind i EU som en delt ø den 1. maj 2004. EU-forhandlingerne tog en ny drejning med den fælles EU-Tyrkiet handlingsplan, da der i november 2015 blev enighed om at dæmme op for illegal migration til EU. Implementeringen påbegyndtes i foråret 2016 og ud over den del af aftalen, der vedrører flygtninge og migranter, omhandler aftalen bl.a. også visum-liberalisering og spørgsmålet om EU-optagelse. Grundet europæisk bekymring over udviklingen i Tyrkiet siden kupforsøget i 2016, bevæger forhandlingerne sig dog ikke fremad i øjeblikket.


Den tyrkiske regering fører en aktiv udenrigspolitik, hvis mål blandt andet er at styrke de politiske og økonomiske relationer til landets naboer og dermed sikre en stabil udvikling af regionerne omkring Tyrkiet. Omvæltningerne i den arabiske verden følges tæt af den tyrkiske regering, og ikke mindst udviklingen i nabolandene Syrien og Irak, giver anledning til bekymring i Ankara. Særligt krigen i Syrien, har påvirket Tyrkiet meget. Tyrkiet har således taget imod over 3 mio flygtninge fra Syrien er dermed det land, som har modtaget det højeste antal flygtninge. Den store tilstrømning af flygtninge har særligt påvirket og ændret befolkningssammensætningen i områderne tæt på grænsen til Syrien, men også Istanbul har modtaget mange syriske flygtninge.

Sikkerhedssituation i området langs grænsen til Syrien er ustabil, og Tyrkiet har gennemført flere operationer ind i Syrien mhp. at bekæmpe terrorister og andre væbnede grupperinger, som i tyrkisk optik truer landets sikkerhed.


Opdateret den 24. juli 2018