Spring til indhold

Visumforhold for tyrkiske tjenesteydere efter Soysal-dommen

Ifølge en dom afsagt af EF-domstolen den 19. februar 2009 kan tyrkiske statsborgere, der er bosat og arbejder i Tyrkiet, og som kan betegnes som tjenesteydere, indrejse visumfrit i Danmark, hvis formålet med opholdet i Danmark er at udføre en tjenesteydelse i Danmark af kortere varighed.

Tyrkiske tjenesteydere bør være opmærksomme på, at visumfriheden ikke er gældende bredt i Schengen-området, og at pågældende ved indrejse i øvrige Schengen-lande forinden bør have opnået visum for indrejse i relevant Schengen-land.

Det bør understreges, at visumfriheden udelukkende gælder tyrkiske tjenesteydere, der opfylder kravene anført på Udlændingestyrelsens hjemmeside. Øvrige tyrkiske statsborgere skal have opnået visum forinden indrejse i Danmark.

Det bemærkes, at visumansøgningscentrene (VFS Global) ikke er bemyndiget til at vejlede i sagen.

Såfremt man indgiver ansøgning om visum ved et visumansøgningscenter, og det efterfølgende viser sig, at man er visumfri tjenesteyder, vil det servicegebyr, der er betalt til visumansøgningscenteret, ikke kunne refunderes. Udelukkende selve visumansøgningsgebyret vil kunne refunderes.

Det bemærkes, at alle visumansøgere er ansvarlige for at vælge i hvilken kategori, de ønsker at søge (familiebesøg, forretningsbesøg mv.) – Således er personer, der mener at være dækket af reglerne om visumfrihed for tyrkiske tjenesteydere også ansvarlige for at medbringe relevant dokumentation ved indrejse, der bekræfter, at deres formål med rejsen til Danmark er udførelse af tjenesteydelser, og at de derfor er visumfri ift. indrejse i Danmark.

Nærmere oplysninger om regler og krav ifm. visumfriheden kan findes på Udlændingestyrelsens hjemmeside.