Spring til indhold

Informationer om visumansøgning

Et Schengenvisum kan udstedes med henblik på maksimalt 90 dages ophold i Danmark/Schengenlandene.

Inden du ansøger

Visa operations
Visa operations are limited due to the current restrictions on entry into Denmark. You can hand in a visa application if you have to travel to Denmark before 31 August 2020 and have a worthy purpose for entering Denmark. Applications for business visas can be handed in 6 months prior to the planned trip. Read more about what constitutes a worthy purpose on the website of the Danish Police.
 
Please contact the embassy if you wish to hand in a visa application.

Vi anbefaler, at du ansøger om visum i god tid inden din afrejse. Du kan søge max 6 måneder før din afrejse og senest 15 dage inden din indrejse til Schengen. Vær opmærksom på, at hvis du indleverer din ansøgning mindre end 15 dage før din indrejse i Schengen, kan det medføre, at afgørelsen bliver truffet efter din planlagte rejsedato.

Du kan her få et overblik over, hvor du kan indgive din visumansøgning.

Du kan kun indlevere din ansøgning på et visumansøgningscenter eller i ganske særlige tilfælde, på en dansk repræsentation (ambassade eller generalkonsulat) i et land, hvor du opholder dig lovligt.

Hvis du skal til Grønland og/eller Færøerne, skal du gøre opmærksom på dette overfor personalet, som du indleverer din ansøgning til. Læs mere om visum til Grønland og/eller Færøerne her.

Når du udfylder din visumansøgning, skal du angive hvor mange indrejser, du ønsker til Schengen. Hvis du søger om en enkelt indrejse (single entry visa), kan du rejse ind i Schengenområdet og besøge flere Schengenlande i et besøg uden at forlade Schengenområdet. Single entry visa udstedes altid for et begrænset antal dage. Flere indrejser (multiple entries visa) giver dig mulighed for at rejse ind og ud af Schengen. Multiple entries visa udstedes enten for et begrænset antal dage eller for længere perioder.

Schengenlandene er Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Island, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Ansøg og betal online
Gå til den online ansøgningsportal ApplyVisa. Her skal du:

  1. registrere en bruger
  2. udfylde ansøgningen
  3. betale visumgebyret
  4. printe og underskrive cover letter

Hav dit pas og kreditkort klar, når du ansøger og betaler.

Dokumentation
Kvitteringen fra ApplyVisa skal indleveres på visumansøgningscenteret sammen med en række dokumenter baseret på formålet med din rejse (forretning, turist, familiebesøg osv.). Du finder dokumentkravene på hjemmesiden for det visumansøgningscenter, hvor du indleverer din ansøgning.

En visumansøgning skal som minimum indeholde:

  1. en underskrevet ansøgning, som er indleveret max 6 måneder før indrejse i Schengenområdet
  2. et gyldigt pas, som er gyldigt tre måneder ud over den planlagte udrejse fra Schengenområdet. Passet skal indeholde minimum to blanke sider og være udstedt inden for de sidste 10 år
  3. biometri (fingeraftryk og billede), som du får optaget på visumansøgningscentret, eller i få tilfælde på den danske repræsentation
  4. kvittering for betalingen af visumgebyret

Vær opmærksom på, at nogle visumansøgere skal have en invitation fra værten i Danmark baseret på formålet med rejsen. Se denne side for forskellige former for invitationer. Invitationer fra denne side er ikke obligatoriske at anvende. En visumansøgning er først gennemført, når du er mødt personligt op på visumansøgningscenteret og har indleveret ansøgningen.

Indlevering af ansøgning
Når du ansøger på ApplyVisa, vil du blive bedt om at vælge et visumansøgningscenter eller en dansk repræsentation, hvor du skal indlevere dit underskrevne cover letter fra ApplyVisa, supplerende dokumentation, pas og få din biometri optaget. Vær opmærksom på, at dit pas og dokumenter opbevares på den danske repræsentation, mens visumansøgningen sagsbehandles og vil blive leveret tilbage, når der er truffet en afgørelse.
Når du ansøger om et visum, vil du på visumansøgningscentret og i få tilfælde den danske repræsentation få optaget din biometri (fingeraftryk og billede). Hvis du inden for de seneste 59 måneder har fået dine fingeraftryk optaget i forbindelse med en tidligere visumansøgning, behøver du ikke at få optaget dine fingeraftryk igen.

Du kan her få et overblik over, hvor du kan indgive din visumansøgning.

Læs her information om, hvordan din biometri behandles.

Nogle ansøgere er fritaget for at få optaget biometri. Dette gælder bl.a. børn under 12 år, personer hvor det er fysisk umuligt at optage fingeraftryk, statsoverhoveder og regeringsmedlemmer såvel som medlemmer af disses officielle delegationer, når disse er inviteret af medlemslandes regeringer eller internationale organisationer for officielle besøg.

Sagsbehandlingstid
Den sagsbehandlende repræsentation har 15 dage til at behandle en visumansøgning fra den dato, repræsentationen modtager din ansøgning, pas og biometri. I sager, hvor der er behov for yderligere sagsbehandling, kan sagsbehandlingen tage op til 45 dage.
Repræsentationen kan ikke besvare henvendelser om status på din ansøgning på e-mail grundet dansk lovgivning om beskyttelse af persondata. Kontakt i stedet det visumansøgningscenter, hvor du har indleveret din ansøgning for information om, hvor langt din ansøgning er i processen.

Afgørelse
Efter visumansøgningen er behandlet, får du besked af visumansøgningscentret eller i visse tilfælde repræsentationen.

Visummet er enten udstedt eller afslået:

Udstedt, og du får dit pas tilbage med en visumsticker isat. Vær opmærksom på, at det er dit ansvar at kontrollere, at informationen på visumstickeren er korrekt såsom navn, pasnummer og visumperioden. For vejledning til hvordan visumstickeren læses, se her. Hvis du opdager en fejl på stickeren, skal du, hurtigst muligt, kontakte visumansøgningscenter eller den udstedende repræsentation for at få fejlen rettet.

Vær opmærksom på, at et visum ikke automatisk giver ret til indrejse i Schengen. Ved Schengengrænsen vil du blive bedt om at fremvise dit pas med det gyldige visum, og du kan desuden blive bedt om at fremvise anden dokumentation såsom bevis for, at du har tilstrækkeligt med penge til at kunne dække dine udgifter under dit besøg i Schengen, dokumentation for formålet med rejsen (invitation, hotel reservation(er) osv.) og/eller en returbillet ud af Schengenområdet.

Eller

Afslag, og du modtager dit pas og et afslagsbrev, hvor der står, hvorfor du har fået afslag. Afslagsbrevet indeholder ligeledes information om, hvorvidt afslaget er automatisk påklaget til de danske udlændingemyndigheder, eller om du selv skal indgive en klage over afgørelsen, hvis du ønsker at klage. Læs mere om indgivelse af en klage over en afgørelse her.

Hvis du ønsker at indgive en klage over personalet på visumansøgningscentret (VFS), hvor du har indleveret din ansøgning, skal det pågældende visumansøgningscenter kontaktes.

Vær opmærksom på, at hverken visumgebyret eller servicegebyret til visumansøgningscentret bliver refunderet, hvis en visumansøgningen bliver afslået.

Ansøgningsgebyr: Se gebyrlisten her. 

Information om opbevaring af biometri.