Spring til indhold

Opholdstilladelse til studier

Hvad skal medbringes ved ansøgning om opholdstilladelse til studier?

The below information is available in Turkish on the Turkish part of the web page.

  • Korrekt udfyldt ansøgningsskema  i to eksemplarer. Skemaet kan findes på Udlændingestyrelsens hjemmeside.
  • Tre vellignende pasfotos (farvefoto med lys baggrund, taget forfra og på 3,5 x 4,5 cm. Ansigtets hovedtræk skal fremgå tydeligt af fotoet, dvs. hageparti, kæbeben, kindben, panden (i et sådant omfang at ansigtsformen fremgår), næsen, øjne, øjenbryn og munden) 
  • Gyldigt pas 
  • Nyudstedt familieattest (original og oversættelse på enten dansk eller engelsk) 
  • Dokumentation for, at ansøgeren er optaget på en uddannelsesinstitution 
  • Dokumentation for, at ansøgeren har penge til at klare sig for (læs nærmere på Udlændingestyrelsens hjemmeside), mens han eller hun er i Danmark. Det kan være en udskrift af bankkonto, stipendier eller lignende. 
  • Ambassaden forbeholder sig ret til at, såfremt man finder det nødvendigt, at anmode ansøger om at fremlægge yderligere dokumentation. Besked herom vil tilgå ansøger via ansøgningscentret.
  • Dokumenter på tyrkisk skal tillige være oversat af en autoriseret tolk til enten dansk eller engelsk. Der skal medbringes to eksemplarer af hver oversættelse.
  • Ansøgningegebyr: Se Gebyrlisten.
  • Nærmere oplysninger om, hvordan der kan søges om ophold, samt om gebyrer, der skal betales til Udlændingestyrelsen, findes på Udlændingestyrelsens hjemmeside.

NY ONLINE GEBYRBETALING

Fra den 1. juli 2019 indfører Udenrigsministeriet inkl. alle danske ambassader online betaling for ambassadens gebyr for ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse.

Gebyret til ambassaden skal betales via dette link https://dys.um.dk/permit/

Kvitteringen for betalingen skal afleveres hos det visumansøgningscenter (VFS), hvor man ligeledes afleverer sit pas, relevante dokumenter og afgiver biometri. Bemærk venligst, at der for opholds- og arbejdstilladelse skal betales tre gebyrer:
1) Gebyr til enten Udlændingestyrelsen eller Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI),
2) gebyr til den danske ambassade (via dette link https://dys.um.dk/permit/ )
3) gebyr til det det danske visumansøgningscenter (VFS)