Spring til indhold

Opholdstilladelse til familiesammenføring

Ansøgere, der opfylder de almindelige betingelser for at få opholdstilladelse og selv bidrager med de nødvendige oplysninger til behandling af sagen, vil få en særlig hurtig sagsbehandling i Udlændingestyrelsen.

Du anbefales at besøge Udlændingestyrelsens hjemmeside med henblik på at læse nærmere om de almindelige betingelser for at opnå familiesammenføring for ægtefæller og for børn.

Nærmere oplysninger om, hvordan der kan søges om familiesammenføring, samt om gebyrer, der skal betales til udlændingestyrelsen, findes på Udlændingestyrelsens hjemmeside.

Udover det i ansøgningsskemaet anførte krav om dokumentation ved ansøgning om opholdstilladelse i forbindelse med familiesammenføring, kræves der i Tyrkiet altid: original nyudstedt familieattest (nüfus kayit örnegi) med autoriseret oversættelse til engelsk eller dansk.

NY ONLINE GEBYRBETALING

Fra den 1. juli 2019 indfører Udenrigsministeriet inkl. alle danske ambassader online betaling for ambassadens gebyr for ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse.

Gebyret til ambassaden skal betales via dette link https://dys.um.dk/permit/

Kvitteringen for betalingen skal afleveres hos det visumansøgningscenter (VFS), hvor man ligeledes afleverer sit pas, relevante dokumenter og afgiver biometri. Bemærk venligst, at der for opholds- og arbejdstilladelse skal betales tre gebyrer:
1) Gebyr til enten Udlændingestyrelsen eller Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI),
2) gebyr til den danske ambassade (via dette link https://dys.um.dk/permit/ )
3) gebyr til det det danske visumansøgningscenter (VFS)