Spring til indhold

Opholds- og arbejdstilladelse til lønarbejde

Hvad skal medbringes ved ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse til lønarbejde?

Nedenstående information kan også findes på tyrkisk på hjemmesidens tyrkiske del.

  1. Korrekt udfyldt ansøgningsskema i to eksemplarer. Skemaerne vedrørende opholdstilladelse og arbejdstilladelser findes på hjemmesiden for Udlændingestyrelsen.
  2. To vellignende pasfotos (farvefoto med lys baggrund, taget forfra og på 3,5 x 4,5 cm. Ansigtets hovedtræk skal fremgå tydeligt af fotoet, dvs. hageparti, kæbeben, kindben, panden (i et sådant omfang, at ansigtsformen fremgår), næsen, øjne, øjenbryn og munden.
  3. Gyldigt pas.
  4. Nyudstedt familieattest (original og fotokopi).
  5. Ansættelseskontrakt, der skal indeholde stillingsbetegnelse og vilkår for ansættelsen: dvs. løn, arbejdstider og arbejdets indhold.
  6. Hvis ambassaden finder det nødvendigt, kan ansøgeren blive bedt om at fremlægge yderligere dokumentation, som ikke er nævnt ovenfor. Besked herom vil tilgå ansøger via ansøgningscentret.
  7. Dokumenter på tyrkisk skal tillige være oversat af en autoriseret tolk til enten dansk eller engelsk. Der skal medbringes to eksemplarer  af hver oversættelse.
  8. Ansøgningsgebyr: Se Gebyrlisten.
  9. Nærmere oplysninger om, hvordan der kan søges om ophold, samt om gebyrer, der skal betales til Udlændingestyrelsen, findes på Udlændingestyrelsens hjemmeside.

NY ONLINE GEBYRBETALING

Fra den 1. juli 2019 indfører Udenrigsministeriet inkl. alle danske ambassader online betaling for ambassadens gebyr for ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse.

Gebyret til ambassaden skal betales via dette link https://dys.um.dk/permit/

Kvitteringen for betalingen skal afleveres hos det visumansøgningscenter (VFS), hvor man ligeledes afleverer sit pas, relevante dokumenter og afgiver biometri. Bemærk venligst, at der for opholds- og arbejdstilladelse skal betales tre gebyrer:
1) Gebyr til enten Udlændingestyrelsen eller Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI),
2) gebyr til den danske ambassade (via dette link https://dys.um.dk/permit/ )
3) gebyr til det det danske visumansøgningscenter (VFS)