Spring til indhold

Ansøgning om visum for ikke-tyrkiske statsborgere

I en række lande hvor Danmark ikke selv har en viseringsberettiget repræsentation, kan der indgås en repræsentationsaftale med et andet Schengen-land. Det betyder, at der vil kunne indgives ansøgning om visum hos det pågældende Schengen-land med Danmark som destination. Repræsentationsaftaler omfatter normalt kun visumansøgninger.

Se listen over indleveringsteder for visum- og opholdsansøgninger samt repræsentationsaftaler (på engelsk)

Der er ikke indgået repræsentationsaftaler i hhv. Irak og Syrien.

En repræsentationsaftale skal betragtes som et tilbud til ansøgerne i de lande, hvor Danmark ikke selv har en viseringsberettiget repræsentation, og det udelukker derfor ikke, at der kan søges via en dansk viseringsberettiget repræsentation, såfremt man ønsker, at Danmark skal behandle ansøgningen. Et afslag fra et andet Schengen-land medfører ikke automatisk, at også Udlændingestyrelsen vil give afslag.

Det er en forudsætning, at ansøgeren opholder sig lovligt ophold i ansøgningslandet og kan begrunde, hvorfor ansøgningen ikke er indgivet i hjemlandet.