Spring til indhold

Visum til Danmark

Danmark er omfattet af Schengensamarbejdet.

Et visum udstedt af en dansk repræsentation vil som udgangspunkt være gyldigt i alle 26 Schengenlande: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Island, Italien, Letland, Lichtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig. Danmark repræsenterer Grønland, Færøerne og Island for visumudstedelser i Tyrkiet.

Indgivelse af ansøgning om visum

Fra 1. Juli 2019 skal alle visumansøgere søge om visum samt betale gebyr online på https://applyvisa.um.dk

Den printede ansøgningsformular skal underskrives og afleveres sammen med supplerende dokumenter på nærmeste visumansøgningscenter, hvor der også optages biometri. En liste over visumansøgningscentre kan findes her.

Hvis man har booket en tid hos VFS Global før 1. juli 2019, er man ikke forpligtet til at søge online, men kan anvende den tidligere ansøgningsformular.

ApplyVisa omfatter ikke ansøgninger om arbejds- eller opholdstilladelse. Se venligst de respektive info-sider herfor.

Danmark har ansøgningscentre i henholdsvis Ankara, Istanbul, Izmir og Antalya, hvor ansøgninger om visum, opholds- og arbejdstilladelse samt tilbagerejsetilladelse kan indgives. Ansøger skal møde personligt op og indgive ansøgning om visum. Ansøger kan endvidere blive indkaldt til et interview efter indgivelse af ansøgningen.

Oplysninger om, hvem der kan meddeles visum eller opholdstilladelse til Danmark og betingelserne herfor, kan findes på Udlændingestyrelsens hjemmeside.

Indehavere af tyrkiske diplomatpas, servicepas og specialpas (grønne pas) kan indrejse i op til 90 dage i Danmark og Island uden visum.

Der kan tidligst indgives ansøgning om visum 3 måneder før ønsket indrejse.

Det anbefales at aftale en tid på forhånd for indgivelsen af en ansøgning. Du kan aftale tid her.

Ansøgningscentrene modtager også visumansøgninger til Island.

Det er ansøgerens eget ansvar at fremlægge den nødvendige dokumentation. Det frarådes, at man underskriver formularer eller lignende uden at være sikker på at have forstået indholdet.

Af sikkerhedsmæssige årsager er det alene ansøgeren, der har adgang til visumansøgningscentret. Evt. ledsagende familie og bekendte bør vente udenfor.

Ambassaden skal gøre opmærksom på, at uautoriserede personer uden for visumansøgningscentrene uopfordret tilbyder hjælp med at udfylde ansøgningsskemaet mod betaling (oftest til meget høje priser). Hverken ambassaden eller visumansøgningscenteret samarbejder med disse personer og kan derfor ikke drages til ansvar for evt. mangelfulde eller forkerte vejledninger. Evt. benyttelse af eksterne serviceydere sker således på eget ansvar.

Åbningstider og adresser på visumansøgningscentrene 

Adresser og åbningstider på visumansøgningscentrene kan findes her.

Bemærk, at der skal betales et gebyr til ambassaden/generalkonsulatet for indgivelse af visum eller opholdstilladelse. Se gebyrlisten her. Derudover skal der betales et servicegebyr til visumansøgningscentret på 66 TL pr. ansøgning (gyldig pr. 1. juli 2019).

Yderligere information kan findes på  visumansøgningscentrenes hjemmeside (kun på engelsk og tyrkisk).

Sagsbehandlingstid

Ansøgere skal regne med 15 dages sagsbehandlingstid.

Det bemærkes, at hvis ambassaden/generalkonsulatet forelægger en visumsag til Udlændingestyrelsen til afgørelse, vil der som udgangspunkt blive truffet afgørelse inden for 30 dage. Dog vil der være visse sager, der kræver nærmere undersøgelse, og hvor sagsbehandlingstiden derfor vil være længere.

Det er muligt at søge om visum til Danmark i forbindelse med:

  • Familiebesøg 
  • Studier i Danmark
  • Kulturelle besøg og sport
  • Forretningsbesøg
  • Turisme.

Alle nødvendige oplysninger om selve ansøgningsproceduren findes her.

Visumansøgningsskema - dansk (2019)
Visa application form - English (2019)
GDPR-informationer, vært - dansk (2019)
GDPR-informationer, ansøger - dansk (2019)
GDPR-information, applicant - English (2019)