Spring til indhold

Danmark har indført biometriske pas den 1. januar 2012

Fra 1. januar 2012 er der færre steder i udlandet, hvor du kan få udstedt almindeligt dansk pas.

Siden 1. januar 2012 skal danske pas indeholde digitale fotos, fingeraftryk og underskrift. Dermed skabes der større sikkerhed for, at passet ikke kan forfalskes eller misbruges. I forvejen rummer de danske pas et digitalt fotografi af indehaveren. Dit nuværende pas er stadig gyldigt indtil udløbsdatoen.

Beslutningen om indførelse af fingeraftryk i pas er en central beslutning i EU som led i bekæmpelsen af terrorisme, menneskehandel, menneskesmugling, ulovlig indvandring og anden grænseoverskridende kriminalitet. Med de nye biometriske pas sikres danske statsborgere også muligheden for fortsat at kunne rejse til lande, der på sigt vil kræve den type pas ved indrejse.

Med de nye pas er du bedre sikret mod, at uvedkommende stjæler din identitet og udgiver sig for at være dig, og mod at dit pas forfalskes.

De nye pas kræver installation af særligt udstyr til optagelse af fotos, fingeraftryk og underskrift. Ansøgningerne modtages og behandles af særligt bemyndigede medarbejdere, der vil få adgang til visse oplysninger i det centrale personregister, CPR.

Dette betyder, at der fra 1. januar 2012 er færre danske repræsentationer, der kan modtage ansøgning om ordinært pas. I Tyrkiet er det kun på ambassaden i Ankara og Generalkonsulatet i Istanbul, at der kan indgives ansøgning om biometriske pas. Danmarks honorære konsulater tager ikke længere mod almindelige pasansøgninger.

Hvad kan jeg få ordnet på de honorære konsulater?
De honorære konsulater kan fra 1. januar 2012 kun forlænge pas og udstede nødpas (provisoriske pas).

En betingelse for forlængelse af et udløbet pas er, at det ikke er udløbet for mere end tre måneder siden. Et pas kan kun forlænges én gang og for max. 12 måneder. Forlængede pas kan fx ikke anvendes ved indrejse uden visum til USA.

Et nødpas (provisorisk pas) udstedes kun med gyldighed for det tidsrum, som er påkrævet af hensyn til rejsens varighed og eventuelle regler i de lande, der gennemrejses, og ikke for mere end 12 måneder. Et provisorisk pas skal afleveres til politiet eller en dansk repræsentation efter benyttelsen. Rejse på et provisorisk pas kan evt. give problemer i forhold til udenlandske grænsekontrolmyndigheder. Det anbefales, at ansøgeren sikrer sig, at rejsemålets og transitlandes myndigheder godkender provisoriske pas.

Kan jeg få et nyt pas under min ferie i Danmark?
Ja. Der er allerede i dag mulighed for – og det er tilmed billigere – at få udstedt pas hos en kommune i Danmark. Alle danske statsborgere kan få udstedt et pas ved henvendelse til Borgerservice i en hvilken som helst kommune (man behøver ikke at være bosiddende i kommunen).

Udenrigsministeriet anbefaler at få bestilt pas under ophold i Danmark i så god tid, at man kan få det udleveret, mens man stadig befinder sig i Danmark.

Skal jeg også til ambassaden/konsulatet for at hente det nye pas?
Passet skal afhentes personligt (evt. mod forevisning af fuldmagt), men du skal være opmærksom på, at det gamle pas skal afleveres til annullering, før det ny kan udleveres. Når det gamle pas er annulleret, kan du få det tilbage, hvis du ønsker det.

For at lette ansøgningsprocessen, kan man under et kortvarigt ophold i Danmark eller i udlandet indgive ansøgning om pas, og det vil i den forbindelse være muligt at få passet udleveret på et andet sted, end hvor ansøgningen er indgivet.

Pasansøgninger, der er indgivet i Danmark eller i udlandet, kan afhentes på en række Borgerservicecentre i Danmark og på alle danske repræsentationer i udlandet, herunder danske honorære konsulater.

Ansøgeren er selv ansvarlig for at kontakte leveringsstedet og vil således ikke blive kontaktet af den modtagende repræsentation.

Der skal betales gebyr på 60 TL (185 kr.) til den danske repræsentation, der udleverer passet.

Skal jeg medbringe billeder til passet?
Da ambassaden og generalkonsulatet med det nye biometriudstyr er i stand til at tage billeder til passet, vil der som udgangspunkt ikke være behov for billeder, men da teknikken nogle gange kan svigte anbefaler ambassaden, at ansøger medbringer to stk. pasfotos, der opfylder politiets krav. Ved ansøgning om nødpas skal to fotos altid medbringes.

Kan jeg få et biometrisk pas, hvis min finger er skadet?
Ja, men det afhænger af skadens omfang. Ifølge lovgivningen skal der altid biometri i et biometrisk pas. Det betyder, at man kun kan få udstedt et provisorisk pas, hvis man eksempelvis har plaster, bandage, gips på hele hånden. Hvis det derimod kun drejer sig om en enkelt finger, er det stadigvæk muligt at få et pas. I så fald tages fingeraftryk af en anden finger end pegefingeren.

Skal børn også afgive fingeraftryk?
Nej. Der tages ikke fingeraftryk af børn under 12 år, men de skal møde op personligt for at søge om pas. Fra 1. januar 2012 kan ansøgning om pas til børn over 12 år kun indgives på ambassaden i Ankara eller på generalkonsulatet i Istanbul.

Kan jeg få mit barn indskrevet i passet?
Nej. Siden 1. oktober 2004 har børn, også nyfødte og unavngivne, skullet have deres eget pas. Det kan evt. udstedes af repræsentationen som et midlertidigt (provisorisk) pas, hvis der er akut behov for et pas. Se mere ovenfor om provisoriske pas.