Spring til indhold

Pas

I Tyrkiet kan der søges om pas på ambassaden i Ankara og på generalkonsulatet i Istanbul. Se dog nedenfor om pas til børn under 12 år. Husk at søge i god tid. 

Tidsbestilling
Der skal bestilles tid til pasekspedition på ambassadens telefon +90 312 408 33 40 med opgivelse af navn og kontaktoplysninger. Det anbefales at kontakte ambassaden i god tid før evt. rejse bestilles.

Ekspeditionstid
Ekspeditionstiden er ca. 4 uger, hvortil kommer evt. forsendelsestid, som kan være yderligere 1-3 uger.

Gebyr og betalingsmåde
Pasgebyret er pt. 830 TL for alle typer af dansk pas. Gebyret kan ikke betales kontant, men udelukkende med kort eller via bankoverførsel inden ankomst. For yderligere information herom kontakt venligst ambassaden.

Du kan også få pas udstedt i Danmark
Pas kan også udstedes af et Borgerservicekontor i kommunerne i Danmark – og det er meget billigere. Find den ønskede kommune her og ring på forhånd for åbningstider og tidsbestilling. Oplys at du er bosiddende i udlandet. Husk også at aftale evt. forsendelse.

Dit nuværende pas
Du kan beholde dit nuværende pas, indtil det nye pas er klar. Hvis du gør det, skal du aflevere eller sende det nuværende pas til ambassaden/konsulatet, inden det nye kan udleveres. Om ønsket kan du få dit nuværende pas tilbage i annulleret stand. Er dit nuværende pas bortkommet eller blevet stjålet, skal du anmelde det til politiet og medbringe en politirapport.

Førstegangsansøgning om pas
Indgivelse af en udfyldt og underskrevet pasansøgning skal ske personligt på ambassaden eller generalkonsulatet. Det bemærkes, at børn skal være personligt til stede ved indlevering af pasansøgningen.

Oplysningerne afgives under ansvar efter straffelovens paragraf 163.

Der skal medbringes:
Et udfyldt ansøgningsskema.
• 2 stk. pasbilleder, som opfylder politiets krav.
• Original dåbsattest, navne- eller fødselsattest, hvis ansøgeren er født i Danmark. Hvis ansøgeren er født i Tyrkiet kræves en tyrkisk fødselsattest fra hospitalet og en tyrkisk familieregistreringsattest (nüfus kayıt örneği*) fra begge forældre samt en engelsk oversættelse heraf*.
• Indfødsretsbevis, der indhentes fra Udlændinge - og Integrationsministeriet (Indfødsretskontoret).
• Sygesikringsbevis*, hvis ansøgeren er fastboende i Danmark.
• Dokumentation af rette navn. Dette er nødvendigt, hvis du ved, at der er fejl i dine navneoplysninger hos det Centrale Personregister, eller hvis dit navn for nyligt er ændret f.eks. i forbindelse med vielse.
• Kort til betaling af pasgebyr.

Farvekopi af de dokumenter, der er markeret med *.

Der vil på ambassaden blive optaget biometriske data, som består af elektronisk billede, underskrift og fingeraftryk.

Udlevering
Du bedes kontakte ambassaden med henblik på afhentning. Du skal medbringe dit nuværende pas.

Levering et andet sted end ansøgt
For at lette ansøgningsprocessen kan man under et kortvarigt ophold i Danmark eller i udlandet indgive ansøgning om pas, og det vil i den forbindelse være muligt at få passet udleveret et andet sted, end hvor ansøgningen er indgivet.

Pasansøgninger der er indgivet i Danmark eller i udlandet, kan afhentes på en række Borgerservicecentre i Danmark og på alle danske repræsentationer i udlandet, herunder danske honorære konsulater.

Ansøger er selv ansvarlig for at kontakte leveringsstedet og vil således ikke blive kontaktet af den modtagende repræsentation. 

For udlevering af pas, som ikke er ansøgt på ambassaden (eller for udlevering på en anden ambassade eller på et honorært konsulat), betales et tillægsgebyr på dét, der svarer til 200 DKK. Dit nuværende pas skal medbringes i forbindelse med afhentning af det nye pas.

Særligt om pas til børn
Ansøgning om pas til børn under 12 år kan også indgives på et dansk honorært konsulat. Dette skyldes at børn under 12 år ikke skal afgive fingeraftryk. Benyttes denne mulighed skal tidsbestilling og betaling ske direkte til ansøgningsstedet.

Børn der søger om pas, skal møde personligt op på ambassaden sammen med begge forældremyndighedsindehavere.

Børn skal som udgangspunkt altid ledsages af begge forældremyndighedsindehavere ved ansøgningens indgivelse. Såfremt én af forældrene befinder sig i Danmark vil vedkommende skulle identificere sig og give samtykke overfor en offentlig myndighed i Danmark – f.eks. Borgerservice i kommunen eller politiet – til den forældremyndighedsindehaver, der ansøger om pas til barnet. Hvis forældremyndighedsindehaveren befinder sig uden for Danmark, skal der afgives samtykkeerklæring over for en dansk repræsentation i det pågældende land.  Har den fraværende forælder NemID, kan der også indgives et digitalt samtykke. Kvitteringen herfor skal medbringes i forbindelse med indgivelse af pasansøgningen.

Hvis der kun er én forældremyndighedsindehaver, skal denne fremlægge dokumentation herfor.

Der skal medbringes:
Et udfyldt ansøgningsskema.
• 2 stk. pasbilleder, som opfylder politiets krav.
• Original dåbsattest, navneattest (eller fødselsattest), hvis barnet er født i Danmark. Hvis barnet er født i Tyrkiet kræves en tyrkisk fødselsattest fra hospitalet, og en tyrkisk familieregistreringsattest (nüfus kayıt örneği*) fra begge forældre.
• Vielsesattest*, hvis forældrene er gift.
• Hvis mor er dansk: Mors danske pas.
• Hvis kun far er dansk: Fars danske pas samt vielsesattest.
• Det sidst udstedte pas (hvis i besiddelse heraf).
• Kort til betaling af pasgebyret: Se gebyrlisten her.                                                            

Kopi af de dokumenter, der markeret med *.

Såfremt barnet er født i Tyrkiet, vil navnet fra den tyrkiske fødselsregistreringsattest blive anvendt.

Reglerne for dansk indfødsret samt 22-års reglen kan ses her.

Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte ambassaden.

Børn indskrevet i forældres pas er efter 26. juni 2012 ikke længere gyldigt som rejsedokumentation.
 
Forlængelse af pas
Gyldighedstiden i et pas kan forlænges, såfremt passet er udløbet inden for de sidste tre måneder eller er ved at udløbe. Passet kan kun forlænges én gang og for max. 12 måneder. Ansøger bør sikre sig, at rejsemålets myndigheder godkender forlængede pas.

Pas kan forlænges på ambassaderne og de honorære danske konsulater.

Provisorisk pas (nødpas)
Efter ansøgning kan der udstedes et midlertidigt (provisorisk) pas, når det ikke vil være muligt at udstede et nyt pas eller forlænge gyldighedstiden for et eksisterende pas.

Et provisorisk pas udstedes som udgangspunkt for hjemrejse. Det kan kun udstedes med gyldighed for det tidsrum, som er påkrævet af hensyn til rejsens varighed og regler i de lande, der evt. skal gennemrejses, og ikke for mere end 12 måneder.

Der skal medbringes:
Et udfyldt ansøgningsskema.
• 2 stk. pasbilleder, som opfylder politiets krav.
• Politianmeldelse eller nuværende pas.
• Flyreservation til hjemrejsen.
• Penge til pasgebyret: Se gebyrlisten her.
Derudover skal du udfylde en erklæring om bortkommet pas på ansøgningsstedet.

Opmærksomheden henledes på de forhøjede priser uden for kontortid og på lukkedage.

Provisorisk pas kan udstedes på ambassaderne og de honorære danske konsulater.

Bevarelse af dansk statsborgerskab - ændring vedrørende tidspunkt for indgivelse af ansøgning
Ansøgning om bevarelse af dansk statsborgerskab bør indgives mellem det fyldte 21. og 22. år henset til sagsbehandlingstiden i Udlændinge- og Integrationsministeriet. Der henvises i øvrigt til Udlændinge- og Integrationsministeriet hjemmeside her.