Spring til indhold

Coronavirus/COVID-19

Her kan du finde information om konsekvenserne af coronavirus/COVID-19 for danske rejsende og fastboende i Tyrkiet.

Senest opdateret 23.11.2020 15.30
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Rejsevejledning

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Tyrkiet.

Læs rejsevejledningen for Tyrkiet og rejserådene i en tid med COVID-19.

Information om konkrete restriktioner i Tyrkiet opdateres ikke i rejsevejledningen. Ambassaden opdaterer i stedet informationen nedenfor.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om coronavirus/COVID-19 fra danske rejsende og fastboende i udlandet.

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Tyrkiet, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside

Rejseråd til erhvervsrejser

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Tyrkiet.

Det er bl.a. turistrejser, der anses for at være ikke-nødvendige rejser. Erhvervsrejser anses derimod ofte for at være nødvendige rejser, hvorfor erhvervsrejsende som udgangspunkt godt kan rejse i den aktuelle situation.

Det er derfor op til den enkelte virksomhed at vurdere, hvorvidt en rejse er en nødvendig rejse. Hvis virksomheden vurderer, at en konkret rejse er en nødvendig rejse, er det vigtigt, at der også foretages en konkret og individuel risikovurdering af rejsen i dialog med den enkelte medarbejder.

Vi opfordrer altid virksomheden til at holde sig opdateret om lokale rejserestriktioner i forbindelse med planlægning af erhvervsrejser. Læs mere i afsnittene Rejserestriktioner og Lokale restriktioner nedenfor.

Den enkelte virksomhed bør anlægge et forsigtighedsprincip for at minimere risikoen for, at virksomhedens medarbejdere bliver smittet med ny coronavirus/COVID-19 i udlandet.

Virksomheden og den enkelte medarbejder bør derfor følge vores rejseråd til erhvervsrejser.

Læs også regeringens retningslinjer for erhvervsrejser.

Rejserestriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Indrejserestriktioner

Tyrkiet har åbnet luftrummet for internationale flyvninger, og flere flyselskaber er igen begyndt at flyve mellem Danmark og Tyrkiet.

 

De tyrkiske myndigheder har til ambassaden oplyst, at indrejserestriktionerne for ikke-tyrkiske statsborgere, herunder danske turister, der ankommer til Tyrkiet er ophævet. Man vil inden ankomst til Tyrkiet blive bedt om at udfylde et skema med personlige kontaktoplysninger herudover vil man blive bedt om at underskrive en erklæring om eventuelle symptomer.

 

Ved ankomsten scannes alle passagerer i lufthavnen med varmefølsomme kameraer. Personer, der udviser tegn på sygdom vil blive testet for coronavirus med en såkaldt PCR-test. Hvis testen er positiv, vil man blive overført til en sundhedsklinik/et hospital med henblik på eventuel behandling og karantæne.

 

Såfremt en flypassager testes positiv, vil personer, der har siddet tæt på vedkommende blive kontaktet med henblik på test og eventuel karantæne. Det samme gør sig gældende, hvis en passager efter indrejse i Tyrkiet konstateres smittet med Covid-19. De tyrkiske myndigheder vil da kontakte de passagerer, som har siddet tæt på vedkommende med henblik på karantæne/isolation.

 

Der er et krav at bære mundbind i lufthavne og på flyene.

 

Ved indrejse i Tyrkiet til lands (bus og tog) eller vands er der indført tilsvarende procedurer. Ved indrejse i egen bil vil man få udleveret informationsmateriale vedr. Covid-19.

Øvrige restriktioner:

De tyrkiske statsbaner (TCDD) har oplyst, at den internationale togdrift, herunder togforbindelsen mellem Istanbul og Sofia, er fortsat indstillet.

Karantæneregler

Tyrkiet har indført 14 dages obligatorisk hjemmekarantæne for tyrkiske statsborgere og personer, der har opholdstilladelse i Tyrkiet. Tyrkiske statsborgere, som har opholdstilladelse i Danmark, og som rejser på ferie til Tyrkiet er ikke omfattet af karantænekravet. De tyrkiske myndigheder har oplyst til ambassaden, at danske turister ikke er omfattet af karantænereglerne, ligesom erhvervsrejsende på korte besøg heller ikke er det. Er du i tvivl om hvilke regler, der gælder for dig, er du altid velkommen til at kontakte ambassaden. 

Interne rejserestriktioner

Krav om HES-kode for personer, der rejser regionalt: Som en del af foranstaltningerne mod smittespredning skal alle personer, der rejser regionalt i Tyrkiet, have en HES-kode udstedt af det tyrkiske sundhedsministerium. Koden skal også bruges ved kontakt med offentlige myndigheder, bl.a. på hospitalet. HES-koden kan indhentes via sundhedsministeriets HES-app eller ved at sende en SMS til 2023 fra et tyrkisk mobilnummer med teksten:                      

”HES[mellemrum]kimlik- eller pasnummer[mellemrum]fødselsår[mellemrum]antal dage”

Børn, der endnu ikke er fyldt 2 år er ikke omfattet af kravet om HES-kode.

Rejsende, der flyver indenrigs i forbindelse med en international flyvning (f.eks. Ankara - Istanbul - København) har ikke behov for en HES-kode, såfremt transittiden ikke overstiger 24 timer. 

Transitmuligheder

Ambassaden har fået oplyst, at Tyrkiet har åbnet luftrummet for internationale flyvninger, og at der ikke vil være særlige restriktioner for passagerer, der er i transit. Der kan dog være forhold du bør være opmærksom på, og det anbefales derfor at du kontakter dit rejse- eller flyselskab.

Brug af mundbind på fly og i tyrkiske lufthavne er påkrævet.

Lokale restriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Nye restriktioner og/eller lempelser offentliggøres som regel på det tyrkiske indenrigsministeriums hjemmeside. Lokale myndigheder har desuden mulighed for at indføre lokale restriktioner.

Forsamlingsforbud

Der er indført forsamlingsforbud i Tyrkiet. Det er ikke tilladt at samles i det offentlige rum, og social afstand skal overholdes.

Herudover har de tyrkiske myndigheder begrænset større sammenkomster som fx forlovelses- og bryllupsfester til en times varighed. Festerne skal foregå med social afstand, det er ikke tilladt at servere mad, og dans er heller ikke tilladt. Restriktionerne kan variere lokalt.

Du kan risikere at få en bøde, hvis du ikke overholder reglerne vedrørende forsamlingsforbud og afstand. 

Udgangsforbud

Pr. 20. november 2020 indføres der i hele Tyrkiet delvis udgangsforbud for personer på +65 år og for personer på -20 år (dvs født den 01.01.2001 eller senere). Personer på +65 år må således kun gå ud i tidsrummet 10.00-13.00. Personer på -20 år må kun gå ud i tidsrummet 13.00-16.00. Udgangsforbuddet gælder indtil videre og på alle ugens dage. Undtaget fra denne regel er alene personer, som kan dokumentere, at de har arbejde. 

Fra den 21. november 2020 og indtil videre indføres endvidere delvis udgangsforbud i weekenderne, hvor det kun vil være tilladt at gå ud i tidsrummet fra 10.00-20.00. Der vil således første gang være et generelt udgangsforbud i tidsrummet fra lørdag den 21. november 2020 kl. 20.00 til søndag den 22. november 2020 kl. 10.00 og igen fra søndag den 22. november 2020 kl. 20.00 til mandag den 23. november 2020 kl. 05.00. Udgangsforbud efter ovenstående mønster vil være gældende de efterfølgende weekends og indtil andet meddeles. 

Undtaget fra forbuddet er alene personer, som udfører samfundskritiske hverv. 

Flyselskabet Turkish Airlines oplyser, at deres passagerer er undtaget fra reglen om udgangsforbud, såfremt de skal til eller fra lufthavnen inden for det tidsrummet, hvor udgangsforbuddet ellers er gældende. Dog skal man ved check points på vejen til og fra lufthavnen kunne fremvise enten boarding pass eller e-ticket.

Rygeforbud

Overalt i Tyrkiet er der pr. 12. november 2020 indført rygeforbud på hovedgader, i parker og ved bus-, tog- og metrostationer. Du bør være opmærksom på, at der lokalt kan gælde yderligere regler om rygeforbud. 

Mundbind

I hele Tyrkiet er det obligatorisk at bære mundbind, når du forlader dit hjem. Du kan få en bøde, hvis du ikke overholder kravet om mundbind.

Der er desuden krav om mundbind i personbiler, når man kører med personer, som man ikke deler husstand med.

Udenlandske lastbilchauffører vil skulle bære maske ved stop på restepladser og andre steder, hvor de kommer i kontakt med andre mennesker.

Genåbning

 • Restauranter, caféer og lign. spisesteder er fra den 20. november 2020 lukket for spisende gæster. Der må i tidsrummet fra kl. 10.00 - 20.00 sælges mad ud af huset (take away). Efter kl. 20.00 må der alene leveres mad ud af huset
 • Traditionelle Coffee Houses og Tea Gardens er lukket indtil den 31. december 2020.
 • Shoppingcentre, supermarkeder, barberer, frisør- og skønhedssaloner må med virkning fra den 20. november 2020 kun holde åbent i tidsrummet fra kl. 10.00-20.00.
 • Biografer, internetcaféer, spillesteder, billardhaller er lukket indtil den 31. december 2020.
 • Sportsbegivenheder afvikles fra den 20. november 2020 uden tilskuere 
 • Al undervisning (private og offentlige skoler) vil foregå online indtil den 31. december 2020

Hvis du bliver syg

Hvis du får symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, imens du rejser i udlandet, bør du hurtigst muligt kontakte dit rejse- og/eller forsikringsselskab.

Du bør derudover følge de lokale myndigheders anvisninger.

De tyrkiske myndigheder anbefaler følgende:

 • Hold dig hjemme og undgå kontakt med andre mennesker, hvis du er syg                     
 • Ved mistanke om smitte med COVID-19 kontakt 184
 • I tilfælde af alvorlig eller livstruende sygdom eller skade, kontakt 112

Hvis de lokale myndigheder beder dig om at gå i karantæne eller tage andre forholdsregler, bør du følge deres anvisninger. Du bør også samarbejde med de lokale myndigheder om kontaktopsporing, hvis det bliver relevant.

Udenrigsministeriet kan ikke påvirke de restriktioner, som andre lande vælger at indføre for at forhindre videre smittespredning.

Du kan altid kontakte ambassaden eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 (bbb@um.dk / +45 3392 1112), hvis du har brug for rådgivning.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig, hvis man bliver syg i udlandet.  

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Læs mere om symptomer på COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen.

Visum og opholdstilladelse

Som dansk statsborger kan du max. opholde dig i Tyrkiet i 90 dage inden for en periode på 180 dage.

Rejserestriktionerne og suspendering af flyafgange i Tyrkiet på grund af COVID-19 kan betyde, at du kommer til at overskride dit visums gyldighed. De tyrkiske myndigheder har til ambassaden oplyst, at overstay forårsaget af udbruddet med coronavirus ikke vil blive sanktioneret. De tyrkiske myndigheder har samtidig oplyst, at danske statsborgere, som har et overstay grundet tidligere aflyste flyafgange, skal udrejse inden for max. en måned fra det tidspunkt, flyvningerne mellem Tyrkiet og Danmark blev genoptaget.

Du kan ringe 157 (hotline for udlændinge i Tyrkiet) eller +903124220500 (udlændingemyndighederne - DGMM) for yderligere vejledning.

Ifølge ambassadens oplysninger er det desuden stadig muligt at udfylde en ansøgning om opholdstilladelse på DGMM's elektroniske portal for opholdstilladelser.

Udrejse af Tyrkiet

Tyrkiet har åbnet luftrummet for internationale flyvninger, og flere flyselskaber er igen begyndt at flyve mellem Danmark og Tyrkiet.


Certificate to Board

De nye indrejserestriktioner til Danmark har i nogle tilfælde gjort det svært for personer, der ikke er danske statsborgere, at boarde fly til Danmark. Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat, der viser dette (certificate to board). Certifikater er tiltænkt nødsituationer, hvor udlændige med fast bopæl i Danmark allerede opholder sig i udlandet. For at minimere risikoen for at havne i en nødsituation bør du medbringe relevant dokumentation, hvis du rejser til udlandet.

Indrejse i Danmark

Hvis du ikke er dansk statsborger eller har fast bopæl i Danmark, gælder der forskellige regler for at rejse ind i Danmark afhængigt af, hvilket land du har bopæl i.

Læs mere om reglerne for indrejse i Danmark hos Politiet.

Udenrigsministeriet kan ikke besvare spørgsmål om indrejse eller transit i Danmark. Sådanne spørgsmål skal stilles til Politiets Hotline vedr. indrejse i Danmark (+45 7020 6044).

Certificate to Board

De nye indrejserestriktioner til Danmark har i nogle tilfælde gjort det svært for personer, der ikke er danske statsborgere, at boarde fly til Danmark. Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat, der viser dette (certificate to board). Certifikater er tiltænkt nødsituationer, hvor udlændige med fast bopæl i Danmark allerede opholder sig i udlandet. For at minimere risikoen for at havne i en nødsituation bør du medbringe relevant dokumentation, hvis du rejser til udlandet.

Mere information

Lokale myndigheders hjemmesider:

Lokale myndigheders hotlines:

 • Corona-hotline (ved mistanke om smitte): 184                    
 • Alarmcentral: 112                                     
 • Hjemmebesøg af sundhedspersonale: 153
 • Engelsk hotline til udlændinge i Tyrkiet: 157

Lokale nyhedsmediers hjemmesider (engelsksprogede):

Udenrigsministeriet og den danske ambassade rådgiver ikke om sundhedsfaglige spørgsmål, men henviser til Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.

De danske myndigheder har samlet informationer om den danske indsats mod coronavirus/COVID-19 på en fælles myndighedsside.

Kontakt

Du kan kontakte ambassaden i Ankara, generalkonsulatet i Istanbul eller de honorære konsulater i Tyrkiet inden for almindelig åbningstid.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Tyrkiet, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

Bestilling af NemID-nøglekort

På grund af udbruddet af coronavirus/COVID-19 kan danskere bosat i udlandet få problemer med at få tilsendt et nyt NemID-nøglekort med posten. Digitaliseringsstyrelsen anbefaler derfor, at man installerer NemID nøgleapp på sin telefon.

Læs mere hos Digitaliseringsstyrelsen.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

hent app'en rejseklar

I app’en Rejseklar har vi samlet alt, hvad
du skal vide om sikkerhed på din rejse.