Spring til indhold

Coronavirus/COVID-19

Her kan du finde information om konsekvenserne af coronavirus/COVID-19 for danske rejsende og fastboende i Tyrkiet.

Senest opdateret: 25.01.2021 11:37
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Rejsevejledning

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til hele Tyrkiet for at minimere risikoen for smittespredning med nye COVID-19 varianter. Vi fraråder dermed også erhvervsrejser, men med visse undtagelser.

Læs rejsevejledningen for Tyrkiet og rejserådene i en tid med COVID-19.

Information om konkrete restriktioner i Tyrkiet opdateres ikke i rejsevejledningen. Ambassaden opdaterer i stedet informationen nedenfor.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om coronavirus/COVID-19 fra danske rejsende og fastboende i udlandet.

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Tyrkiet, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside

Rejseråd til erhvervsrejser

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til hele Tyrkiet. Vi fraråder dermed også erhvervsrejser, men med visse undtagelser.

Hvis du kommer hjem til Danmark fra en rejse, opfordres du til at tage en kviktest umiddelbart ved ankomst til Danmark. Der er gratis kviktestfaciliteter stillet til rådighed ved indrejse. Børn under 12 år er undtaget denne opfordring.

Samtidigt opfordres alle indrejsende kraftigt til at selvisolere sig i 10 dage, som kan afbrydes af at negativt svar på en PCR-test, som er foretaget tidligst på fjerdedagen efter indrejse. 

Rejsende skal følge myndighedernes anbefalinger ift. smitteforebyggende adfærd. Dvs. at bruge mundbind i offentlig transport samt følge anbefalinger om afstand samt hygiejne mv.

Læs vores rejseråd til erhvervsrejser

Læs også regeringens retningslinjer for erhvervsrejser.

Læs om rejserestriktioner og lokale restriktioner nedenfor.

Indrejserestriktioner for erhvervsrejsende

Der gælder samme indrejserestriktioner som for øvrige rejsende til Tyrkiet. Læs mere i afsnittene "Rejserestriktioner" og "Lokale restriktioner" nedenfor.

Rejserestriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Indrejserestriktioner

De tyrkiske myndigheder har den 23. januar 2021 oplyst, at flyvninger fra Danmark foreløbigt suspenderes. Ifølge det oplyste skulle der fortsat være fly fra Tyrkiet til Danmark, ligesom transitpassagerer fortsat skulle kunne flyve via Tyrkiet til et tredje land. Det anbefales at kontakte fly- og/eller rejseselskab for yderligere oplysninger herunder muligheden for rejse med mellemlanding i et andet land. 

 

Med virkning fra d. 29. december 2020 skal flypassagerer i forbindelse med check-in fremvise en negativ PCR-test. Børn under 6 år dog undtaget. Testen må tidligst være udført 72 timer før afrejse. Passagerer, som ikke kan fremvise en negativ PCR-test, får ikke lov til at boarde flyet. Herudover er passagerer, som inden for de sidste 10 dage før afrejse til Tyrkiet har opholdt sig i Danmark, pålagt et krav om 14 dages karantæne i offentlig karantænefacilitet valgt af de tyrkiske myndigheder. På dag ti foretages en PCR-test. Såfremt denne er negativ, afbrydes karantænen. Samme regler er gældende ved indrejse i Tyrkiet via landegrænser. Flypassagerer i transit skal ikke fremvise PCR-test i Tyrkiet men skal i stedet følge destinationslandets gældende regler. 

 

Øvrige restriktioner:

 

De tyrkiske statsbaner (TCDD) har oplyst, at den internationale togdrift, herunder togforbindelsen mellem Istanbul og Sofia, er fortsat indstillet.

Karantæneregler

Med virkning fra d. 29. december 2020 skal flypassagerer i forbindelse med check-in fremvise en negativ PCR-test. Børn under 6 år dog undtaget. Testen må tidligst være udført 72 timer før afrejse. Passagerer, som ikke kan fremvise en negativ PCR-test, får ikke lov til at boarde flyet. Herudover er passagerer, som inden for de sidste 10 dage før afrejse til Tyrkiet har opholdt sig i Danmark, pålagt et krav om 14 dages karantæne i offentlig karantænefacilitet valgt af de tyrkiske myndigheder. På dag ti fortages en PCR-test. Såfremt denne er negativ, afbrydes karantænen. Samme regler er gældende ved indrejse i Tyrkiet via landegrænser. Flypassagerer i transit skal ikke fremvise PCR-test i Tyrkiet men skal i stedet følge destination landets gældende regler. 

Er du i tvivl om hvilke regler, der gælder for dig, er du altid velkommen til at kontakte ambassaden. 

Interne rejserestriktioner

Krav om HES-kode for personer, der rejser regionalt: Som en del af foranstaltningerne mod smittespredning skal alle personer, der rejser regionalt i Tyrkiet, have en HES-kode udstedt af det tyrkiske sundhedsministerium. Koden skal også bruges ved kontakt med offentlige myndigheder, bl.a. på hospitalet. HES-koden kan indhentes via sundhedsministeriets HES-app eller ved at sende en SMS til 2023 fra et tyrkisk mobilnummer med teksten:                      

”HES[mellemrum]kimlik- eller pasnummer[mellemrum]fødselsår[mellemrum]antal dage”

Børn, der endnu ikke er fyldt 2 år er ikke omfattet af kravet om HES-kode.

Rejsende, der flyver indenrigs i forbindelse med en international flyvning (f.eks. Ankara - Istanbul - København) har ikke behov for en HES-kode, såfremt transittiden ikke overstiger 24 timer. 

Transitmuligheder

Ambassaden har fået oplyst, at Tyrkiet har åbnet luftrummet for internationale flyvninger, og at der ikke vil være særlige restriktioner for passagerer, der er i transit. Der kan dog være forhold du bør være opmærksom på, og det anbefales derfor at du kontakter dit rejse- eller flyselskab.

Brug af mundbind på fly og i tyrkiske lufthavne er påkrævet.

Lokale restriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Nye restriktioner og/eller lempelser offentliggøres som regel på det tyrkiske indenrigsministeriums hjemmeside. Lokale myndigheder har desuden mulighed for at indføre lokale restriktioner.

Forsamlingsforbud

Der er indført forsamlingsforbud i Tyrkiet. Det er ikke tilladt at samles i det offentlige rum, og social afstand skal overholdes.

Med virkning fra den 1. december 2020 kl. 21.00 er det ikke tilladt at have gæster i eget hjem. Dette gælder også i forbindelse med fejring af nytåret. 

Herudover har de tyrkiske myndigheder begrænset større sammenkomster som fx bryllupsfester til en times varighed. Festerne skal foregå med social afstand, det er ikke tilladt at servere mad, og dans er heller ikke tilladt. Både ved bryllupper og begravelser må der maksimalt være 30 deltagere. 

Du kan risikere at få en bøde, hvis du ikke overholder reglerne vedrørende forsamlingsforbud og afstand. 

Udgangsforbud

Pr. 1. december 2020 indføres der i hele Tyrkiet udgangsforbud fra kl. 21.00 til kl. 05.00 på hverdage. Udgangsforbuddet er gældende første gang fra den 1. december 2020 kl. 21.00 til den 2. december 2020 kl. 05.00. Undtaget fra forbuddet er alene personer, som udfører samfundskritiske hverv.

Herudover indføres der udgangsforbud i weekenderne fra kl. 21.00 fredag til kl. 05.00 mandag. Udgangsforbuddet er gældende første gang fra den 4. december 2020 kl. 21.00 til den 7. december 2020 kl. 05.00. 

Visse samfundskritiske erhverv er ikke omfattet af udgangsforbuddet i weekenderne. 

I forbindelse med nytår indføres der udgangsforbud fra torsdag den 31. december 2020 kl. 21.00 til mandag den 4. januar 2021 kl. 05.00. 

Supermarkeder, købmænd, grønthandlere, slagtere, bagere og andre brødudsalg må holde åbent fra kl. 10.00 til kl. 17.00. Personer på over 20 år men under 65 år må i dette tidsrum gå (ikke køre, handicappede dog undtaget) til nærmeste butik for at foretage basale indkøb. Ovennævnte butikker må inden for samme tidsrum levere varer.

Restauranter og andre spisesteder må lørdag og søndag levere mad ud af huset i tidsrummet fra kl. 10.00 til kl. 20.00.

Personer på +65 år må på hverdage gå ud i tidsrummet fra kl. 10.00 til kl. 13.00 men må ikke benytte offentlig transport. Personer på -20 år (dvs. født den 01.01.2001 eller senere) må på hverdage gå ud i tidsrummet fra kl. 13.00 til kl. 16.00, men må ikke benytte offentlig transport. Undtaget fra denne regel er alene personer, som kan dokumentere, at de har arbejde. 

Rejse mellem provinserne vil under udgangsforbuddet på hverdage og i weekenderne alene være tilladt for følgende og efter forudgående tilladelse fra det lokale Gourvernement.

 • Personer, der bliver udskrevet fra hospital eller har en allerede indgået lægeaftale.
 • Personer, der deltager i begravelse af nært familiemedlem (ægtefælle, forældre eller børn) eller deltagere i at arrangere begravelsen.
 • Personer, der inden for de sidste 5 døgn er ankommet til en lokation, hvor de ikke har fast ophold.
 • Personer, der deltager i en eksamen arrangeret af Student Placement Center.
 • Personer, der vender hjem efter at have aftjent deres værnepligt.
 • Personer, der er blevet løsladt fra fængsel

Ovenstående personer må benytte offentlige transportmidler samt private biler.

Flyselskabet Turkish Airlines oplyser, at deres passagerer er undtaget fra reglen om udgangsforbud, såfremt de skal til eller fra lufthavnen inden for det tidsrummet, hvor udgangsforbuddet ellers er gældende. Dog skal man ved check points på vejen til og fra lufthavnen kunne fremvise enten boarding pass eller e-ticket.


Rygeforbud

Overalt i Tyrkiet er der pr. 12. november 2020 indført rygeforbud på hovedgader, i parker og ved bus-, tog- og metrostationer. Du bør være opmærksom på, at der lokalt kan gælde yderligere regler om rygeforbud. 

Mundbind

I hele Tyrkiet er det obligatorisk at bære mundbind, når du forlader dit hjem. Du kan få en bøde, hvis du ikke overholder kravet om mundbind.

Der er desuden krav om mundbind i personbiler, når man kører med personer, som man ikke deler husstand med.

Udenlandske lastbilchauffører vil skulle bære maske ved stop på restepladser og andre steder, hvor de kommer i kontakt med andre mennesker.

Nedlukning

 • Restauranter, caféer og lign. spisesteder er fra den 20. november 2020 lukket for spisende gæster. Der må på hverdage sælges mad ud af huset (take away) i tidsrummet fra kl. 10.00 til kl. 20.00.  I weekenderne må der  leveres mad ud af huset (delivery) mellem 10:00-20:00. 
 • Traditionelle Coffee Houses og Tea Gardens er indtil videre lukket.
 • Shopping-centre, supermarkeder, barberer, frisør- og skønhedssaloner må med virkning fra den 1. december 2020 kun holde åbent på hverdage i tidsrummet fra kl. 10.00-20.00.
 • Biografer, internetcaféer, spillesteder, billardhaller er indtil videre lukket.
 • Sportsbegivenheder afvikles fra den 20. november 2020 uden tilskuere.
 • Svømmehaller, tyrkiske bade, spa og sauna lukkes indtil videre lukket.
 • Al undervisning (private og offentlige skoler) vil foregå online indtil den 31. december 2020.
 • Alle børnehaver lukkes indtil videre.
 • Offentlige kontorer og institutioner er indtil videre åben fra kl. 10.00 til kl. 16.00.

Gældende fra 1. december 2020 skal man ved indgangen til shopping centre vise gyldig HES-kode.

HES-koden kan indhentes via sundhedsministeriets HES-app eller ved at sende en SMS til 2023 fra et tyrkisk mobilnummer med teksten:  

”HES[mellemrum]kimlik- eller pasnummer[mellemrum]fødselsår[mellemrum]antal dage”             

Hvis du bliver syg

Hvis du får symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, imens du rejser i udlandet, bør du hurtigst muligt kontakte dit rejse- og/eller forsikringsselskab.

Du bør derudover følge de lokale myndigheders anvisninger.

De tyrkiske myndigheder anbefaler følgende:

 • Hold dig hjemme og undgå kontakt med andre mennesker, hvis du er syg                     
 • Ved mistanke om smitte med COVID-19 kontakt 184
 • I tilfælde af alvorlig eller livstruende sygdom eller skade, kontakt 112

Hvis de lokale myndigheder beder dig om at gå i karantæne eller tage andre forholdsregler, bør du følge deres anvisninger. Du bør også samarbejde med de lokale myndigheder om kontaktopsporing, hvis det bliver relevant.

Udenrigsministeriet kan ikke påvirke de restriktioner, som andre lande vælger at indføre for at forhindre videre smittespredning.

Du kan altid kontakte ambassaden eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 (bbb@um.dk / +45 3392 1112), hvis du har brug for rådgivning.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig, hvis man bliver syg i udlandet.  

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Læs mere om symptomer på COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen.

Visum og opholdstilladelse

Som dansk statsborger kan du max. opholde dig i Tyrkiet i 90 dage inden for en periode på 180 dage.

Rejserestriktionerne og suspendering af flyafgange i Tyrkiet på grund af COVID-19 kan betyde, at du kommer til at overskride dit visums gyldighed. De tyrkiske myndigheder har til ambassaden oplyst, at overstay forårsaget af udbruddet med coronavirus ikke vil blive sanktioneret. De tyrkiske myndigheder har samtidig oplyst, at danske statsborgere, som har et overstay grundet tidligere aflyste flyafgange, skal udrejse inden for max. en måned fra det tidspunkt, flyvningerne mellem Tyrkiet og Danmark blev genoptaget.

Du kan ringe 157 (hotline for udlændinge i Tyrkiet) eller +903124220500 (udlændingemyndighederne - DGMM) for yderligere vejledning.

Ifølge ambassadens oplysninger er det desuden stadig muligt at udfylde en ansøgning om opholdstilladelse på DGMM's elektroniske portal for opholdstilladelser.

Udrejse af Tyrkiet

De tyrkiske myndigheder har den 23. januar 2021 oplyst, at flyvninger fra Danmark foreløbigt suspenderes. Ifølge det oplyste skulle der fortsat være fly fra Tyrkiet til Danmark, ligesom transitpassagerer fortsat skulle kunne flyve via Tyrkiet til et tredje land. Det anbefales at kontakte fly- og/eller rejseselskab for yderlige oplysninger herunder muligheden for rejse med mellemlanding i et andet land. 

COVID-19-testfaciliteter i lufthavne

Der er pr. 9. januar 2021 indført nye regler for krav om COVID-testning ved indrejse i Danmark. Se reglerne her.

Istanbul International Airport tilbyder PCR-test, men ikke antigen-test (hurtigtest). Resultatet vil efter 4-5 timer være tilgængeligt på https://enabiz.gov.tr/PcrTestSonuc/Index. For at se resultatet indtastes en kode, som passageren får udleveret i testcenteret, samt de 4 sidste cifre af pasnummeret. Det anbefales at ankomme til lufthavnen 6 timer før boarding. Vær opmærksom på de skærpede Indrejserestriktioner i Tyrkiet.

Der er på nuværende tidspunkt ikke testfaciliteter i transitområdet. Transitpassagerer skal derfor kontakte Passenger Service, som kan tilkalde sundhedspersonale fra testcentrene med henblik på at udføre PCR-test og udlevere kode til brug for adgang til testresultatet.

Sabiha Gökcen International Airport tilbyder PCR-test, men ikke antigen-test (hurtigtest). Resultatet foreligger efter 3-6 timer og fås ved personlig henvendelse i testcenteret. PCR-test tilbydes også i lufthavnens transitområde. Det anbefales at ankomme til lufthavnen 6 timer før boarding. Vær opmærksom på de skærpede Indrejserestriktioner i Tyrkiet.

Prisen for en PCR-test er i begge lufthavne 250 TRY.

Certificate to Board

De nye indrejserestriktioner til Danmark har i nogle tilfælde gjort det svært for personer, der ikke er danske statsborgere, at boarde fly til Danmark. Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat, der viser dette (certificate to board). Certifikater er tiltænkt nødsituationer, hvor udlændige med fast bopæl i Danmark allerede opholder sig i udlandet. For at minimere risikoen for at havne i en nødsituation bør du medbringe relevant dokumentation, hvis du rejser til udlandet.

Indrejse i Danmark

Med de nye skærpede indrejserestriktioner nægtes udlændinge med bopæl i udlandet som udgangspunkt indrejse i Danmark. Det betyder, at man skal have et anerkendelsesværdigt formål for indrejse i Danmark samt skal kunne fremvise en negativ COVID-19-test. 

Der er endvidere indført et generelt flyveforbud mod transport af passagerer, herunder danske statsborgere, der ikke kan fremvise en negativ COVID-19-test taget inden for 24 timer før afgang. Forbuddet gælder flyvninger fra hele verden til alle danske lufthavne. Børn til og med 12 år er undtaget for testkravet, men opfordres til at blive testet. Læs mere: www.coronasmitte.dk

Du kan få et overblik over testmulighederne i større transitlufthavne her

Læs mere om reglerne for indrejse i Danmark hos Politiet.

Udenrigsministeriet kan ikke besvare spørgsmål om indrejse eller transit i Danmark. 

Sådanne spørgsmål skal stilles til Politiets hotline vedrørende indrejse i Danmark (+45 7020 6044).

Certificate to Board

De nye indrejserestriktioner til Danmark har i nogle tilfælde gjort det svært for personer, der ikke er danske statsborgere, at boarde fly til Danmark. Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat, der viser dette (certificate to board). Certifikater er tiltænkt nødsituationer, hvor udlændige med fast bopæl i Danmark allerede opholder sig i udlandet. For at minimere risikoen for at havne i en nødsituation bør du medbringe relevant dokumentation, hvis du rejser til udlandet.

Mere information

Lokale myndigheders hjemmesider:

Lokale myndigheders hotlines:

 • Corona-hotline (ved mistanke om smitte): 184                    
 • Alarmcentral: 112                                     
 • Hjemmebesøg af sundhedspersonale: 153
 • Engelsk hotline til udlændinge i Tyrkiet: 157

Lokale nyhedsmediers hjemmesider (engelsksprogede):

Udenrigsministeriet og den danske ambassade rådgiver ikke om sundhedsfaglige spørgsmål, men henviser til Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.

De danske myndigheder har samlet informationer om den danske indsats mod coronavirus/COVID-19 på en fælles myndighedsside.

Kontakt

Du kan kontakte ambassaden i Ankara, generalkonsulatet i Istanbul eller de honorære konsulater i Tyrkiet inden for almindelig åbningstid.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Tyrkiet, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

Bestilling af NemID-nøglekort

På grund af udbruddet af coronavirus/COVID-19 kan danskere bosat i udlandet få problemer med at få tilsendt et nyt NemID-nøglekort med posten. Digitaliseringsstyrelsen anbefaler derfor, at man installerer NemID nøgleapp på sin telefon.

Læs mere hos Digitaliseringsstyrelsen.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

hent app'en rejseklar

I app’en Rejseklar har vi samlet alt, hvad
du skal vide om sikkerhed på din rejse.
Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne her på siden.

Det er dit ansvar at overholde ind- og udrejseregler i de lande, du rejser til. Det er de lokale myndigheder i de enkelte lande, der fastlægger reglerne og afgør, om du overholder dem. Derfor anbefaler vi, at du undersøger de aktuelle, lokale regler og retningslinjer, inden du rejser.

Udenrigsministeriet i København og de danske ambassader og konsulater i udlandet vil ikke kunne oplyse mere end, hvad du kan læse her på siden. Vi tilstræber, at oplysningerne på siden er opdaterede, korrekte og dækkende. Vi kan ikke drages til ansvar for evt. problemer med ind- og udrejse, uanset oplysningerne på hjemmesiden.