Spring til indhold

Ansøgning om visum for ikke-tyrkiske statsborgere

REPRÆSENTATIONSAFTALER

I en række lande i regionen har Danmark ikke selv en viseringsberettiget repræsentation og her er der indgået repræsentationsaftaler med følgende lande:
 
• Algeriet: Repræsentationsaftale med Norge.
• Azerbaijan: Repræsentationsaftale med Norge.
• Georgien: Repræsentationsaftale med Estland. 
• Jordan: Repræsentationsaftale med Norge.
• Kirgisistan: Repræsentationsaftale med Tyskland. Midlertidigt suspenderet.
• Libyen: Repræsentationsaftale med Tyskland. Midlertidigt suspenderet.
• Tunesien: Repræsentationsaftale med Finland.

Der er ikke indgået repræsentationsaftaler i hhv. Irak og Syrien.

En repræsentationsaftale skal betragtes som et tilbud til ansøgerne i de lande, hvor Danmark ikke selv har en viseringsberettiget repræsentation.

Det udelukker derfor ikke, at man kan søge visum via en dansk viseringsberettiget repræsentation, hvis man ønsker, at Danmark skal behandle ansøgningen. Et afslag fra et andet Schengen-land medfører ikke automatisk, at også Udlændingestyrelsen vil give afslag.

Hvis en ansøger ikke ønsker at benytte sig af en indgået repræsentationsaftale i sit hjemland, kan ansøgeren altid frit vælge at rejse til eksempelvis Tyrkiet og indgive ansøgningen dér. Det er en forudsætning, at ansøgeren opholder sig lovligt i Tyrkiet. Det betyder, at ansøgeren skal have lovligt ophold i Tyrkiet (være indrejst legalt og have indrejsestempel i sit pas) og kan begrunde, hvorfor ansøgningen ikke er indgivet i hjemlandet.

For yderligere oplysninger om repræsentationsaftalernes omfang og betydning henvises til Udenrigsministeriets hjemmeside.

SÅDAN SØGER DU VISUM I TYRKIET

En visumansøgning indgives ved personligt fremmøde i ét af de 4 lokale visumansøgningscentre (VAC) i Tyrkiet. Visumansøgningscentret VFS Global er et privat firma, som det danske Udenrigsministerium har indgået en outsourcingaftale med. Personalet på ansøgningscentrene er ansat af VFS Global og ikke af ambassaden eller Udenrigsministeriet.

De lokale VAC-centre findes i følgende byer i Tyrkiet: Ankara, Istanbul, Izmir og Antalya. For yderligere oplysninger om de lokale VAC-adresser, henvises til VAC’s hjemmeside. I forbindelse med ansøgningens indgivelse optages biometri i form af fingeraftryk og billede af ansøger. 

Ansøgninger indgivet på VAC i Istanbul behandles af Det Danske Generalkonsulat i Istanbul, mens ansøgninger indgivet i de øvrige byer behandles på Ambassaden i Ankara. 

BONA FIDE ELLER FORELÆGGELSE FOR UDLÆNDINGESTYRELSEN

De danske repræsentationer i Tyrkiet har mulighed for selv at træffe afgørelse i sagen eller forelægge sagen, hvor ikke-tyrkiske statsborgere søger om visum, for Udlændingestyrelsen.
 
Hvis det efter en vurdering af immigrations- og sikkerhedsrisikoen findes ubetænkeligt at meddele visum til ansøger, kan repræsentationen meddele visum. Vurderingen af immigrations- og sikkerhedsrisikoen bygger på en skønsmæssig vurdering, som foretages på baggrund af repræsentationens erfaringer og kendskab til immigrationstendenser blandt ansøgere fra det pågældende land/område sammenholdt med ansøgers personlige forhold.

Hvis repræsentationen derimod vurderer, at der er en immigrationsrisiko, at ansøgningen kræver nærmere undersøgelser, eller at der bør meddeles afslag, forelægger repræsentationen sagen for Udlændingestyrelsen.

Da de danske repræsentationer i Tyrkiet ikke har mulighed for at verificere eller læse de fremlagte dokumenter i forbindelse med ansøgninger indgivet af ikke-tyrkiske statsborgere, vil repræsentationen som udgangspunkt forelægge disse ansøgninger for Udlændingestyrelsen til afgørelse.

Repræsentationens beslutning om at videresende en ansøgning til Udlændingestyrelsen betragtes ikke som en afgørelse og kan ikke kan påklages særskilt.

Når Udlændingestyrelsen træffer afgørelse i sagen vil det være i henhold til gældende visumpraksis. For yderligere information om praksis for de enkelte lande henvises til Udlændingestyrelsen på tlf. +45 35 36 66 00 eller via www.nyidanmark.dk.

SAGSBEHANDLINGSTID

En visumansøgning skal som hovedregel afgøres inden for 15 kalenderdage regnet fra datoen for indgivelsen af ansøgningen. Denne periode kan i individuelle tilfælde forlænges op til 30 kalenderdage, bl.a. hvis det er nødvendigt at undersøge ansøgningen nærmere, eller hvis ansøgningen er indleveret via en udenlandsk repræsentation. Perioden kan undtagelsesvis forlænges til maksimalt 60 kalenderdage i særlige tilfælde, når der er brug for supplerende dokumentation.