Spring til indhold

Sådan ansøger man

Sådan ansøger man
Ønsker I at benytte jer af Red Carpet-programmet Fast Track Forretningsvisum, skal I indhente og udfylde de nødvendige  formularer. Aftaleformularen fås ved at sende en e-mail med navnet på den virksomhed eller organisation der ansøger, samt navnet på den danske samarbejdspartner.

E-mailen sendes til:
Danmarks Ambassade i Ankara: ankamb@um.dk
Generalkonsulatet i Istanbul: istgkl@um.dk

Før I ansøger, bedes I læse Red Carpet-programmets standardbetingelser, som findes på hjemmesiden. Når I har ansøgt, vil I modtage en e-mail indeholdende aftaleformularen og en liste over den dokumentation der er nødvendig for, at ansøgningen kan behandles.

Indsendelse af formular og dokumenter
Aftaleformularen med bilag skal udfyldes og returneres sammen med den supplerende dokumentation. Ansøgningen kan sendes per mail, med post eller overbringes personligt inden for ambassadens normale åbningstider.

Når der er truffet afgørelse
Ambassaden vil foretage en bedømmelse af ansøgningen inden for to uger. I den forbindelse kan ambassaden indkalde en repræsentant for virksomheden til et interview på ambassaden. Godkendes jeres ansøgning, skal begge parter underskrive en aftale, hvorefter yderligere information vedrørende visum ansøgningsprocedurer videresendes til jer. Godkendes jeres ansøgning ikke, modtager I et skriftligt afslag fra ambassaden med posten.

Vær opmærksom på, at den afgørelse der træffes ikke påvirker jeres mulighed for at ansøge om- og at få et Schengen-visum via almindelige ansøgningsprocedurer.