Spring til indhold

Sådan ansøger man

Ønsker I at benytte jer af Red Carpet-ordningen, skal I indhente og udfylde de nødvendige formularer. Aftaleformularen fås ved at sende en e-mail med navnet på den virksomhed eller organisation der ansøger, samt navnet på den danske samarbejdspartner.

E-mailen sendes til Danmarks Ambassade i Ankara på ankamb@um.dk

Før I ansøger, bedes I læse Red Carpet-programmets standardbetingelser. Når I har ansøgt, vil I modtage blive kontaktet af Ambassaden i Ankara, som vil foretage en indledende vurdering. Hvis jeres profil lever op til de grundlæggende kriterier for at indgå i aftalen, vil der blive fulgt op med en e-mail indeholdende aftaleformularen og en liste over den nødvendige dokumentation.

Indsendelse af formular og dokumenter
Aftaleformularen med bilag skal udfyldes og returneres sammen med den supplerende dokumentation. Ansøgningen kan sendes per mail, med post eller overbringes personligt inden for Ambassadens normale åbningstider.

Når der er truffet afgørelse
Ambassaden vil foretage en bedømmelse af ansøgningen inden for to uger. I den forbindelse kan Ambassaden indkalde en repræsentant for virksomheden til et interview. Godkendes jeres ansøgning, skal begge parter underskrive en aftale, hvorefter yderligere information vedrørende ansøgningsprocedurerne for Schengen-visum videresendes til jer. Godkendes jeres ansøgning ikke, modtager I et skriftligt afslag fra Ambassaden.

Vær opmærksom på, at den afgørelse der træffes ikke påvirker jeres mulighed for at ansøge om og at få et Schengen-visum via almindelige ansøgningsprocedurer.