Spring til indhold

Skærpelser ved indrejser i Danmark

 

Yderligere skærpelser: Afvisning af indrejsende uden anerkendelsesværdigt formål ved de danske grænser

Der er den 13. marts indført yderligere skærpelser, som indebærer kontrol ved alle Danmarks grænser fra den 14. marts. Personer, der ønsker at indrejse i Danmark, må forvente at blive afvist, medmindre de har et anerkendelsesværdigt formål med indrejsen.

Se faktaark fra www.coronasmitte.dk (dansk og engelsk) og Udenrigsministeriets FAQ for yderligere detaljer:

 

 

  • Den eksisterende midlertidige grænsekontrol udvides fra lørdag den 14. marts 2020 kl. 12.00 til at omfatte kontrol ved alle Danmarks grænser som led i indsatsen for at hæmme spredningen af COVID-19. 

  • Personer, der ønsker at indrejse i Danmark, må forvente at blive afvist ved de danske grænser, herunder i danske lufthavne, medmindre de har et anerkendelsesværdigt formål med indrejsen – f.eks. hvis den pågældende bor eller arbejder i Danmark eller skal levere varer til Danmark.  Ambassaden anbefaler, at der tages kontakt til Rigspolitiet på telefon +4570206044, som kan vurdere, hvad der udgør et anerkendelsesværdigt formål. Se desuden denne FAQ, som bliver opdateret løbende.

  • Tiltaget vil blive understøttet af en tydelig kontrolindsats ved de væsentlige danske grænseovergange, herunder i lufthavnene, som vil blive implementeret i løbet af de kommende dage. Opgaven vil blive løst af politiet med meget betydelig bistand fra Forsvaret. Indsatsen forventes inden for kort tid at indebære hel eller delvis nedlukning af et betydeligt antal tog-, fly- og færgeruter for passagertrafik. Endvidere vil det i praksis betyde en indstilling af trafikken af krydstogtsskibe til Danmark. Grænsekontrollen løber indtil videre til og med den 31. august 2020.

  • Grænsekontrollen betyder, at der i forhold til persontransport må forventes markant forlængede rejsetider ind i Danmark. Der vil blive gennemført en informationskampagne i udlandet med fokus på de lande, hvorfra der normalt indrejser mange personer i Danmark, så færrest muligt rejser forgæves til landet. Danskere, der på nuværende tidspunkt er på ferierejse i udlandet, bør – også henset til kommende nedlukninger af eksempelvis flyruter – rejse tilbage til Danmark snarest. Myndighederne er i dialog med rejsebranchen med henblik på at sikre, at danskere på ferie har mulighed for at rejse tilbage til Danmark.

  • For så vidt angår godstransport lægges der stor vægt på behovet for at opretholde og ikke forsinke de nødvendige forsyningskæder, herunder fødevareforsyning, og Danmarks import og eksport af varer fra og til udlandet. Der vil derfor som udgangspunkt ikke blive gennemført kontrol af godstransport.

 

[No text in field]