Spring til indhold

Opholdstilladelse til studier

Hvad skal medbringes ved ansøgning om opholdstilladelse til studier?

The below information is available in Turkish on the Turkish part of the web page.

  • Korrekt udfyldt ansøgningsskema  i to eksemplarer. Skemaet kan findes på Udlændingestyrelsens hjemmeside.
  • Tre vellignende pasfotos (farvefoto med lys baggrund, taget forfra og på 3,5 x 4,5 cm. Ansigtets hovedtræk skal fremgå tydeligt af fotoet, dvs. hageparti, kæbeben, kindben, panden (i et sådant omfang at ansigtsformen fremgår), næsen, øjne, øjenbryn og munden) 
  • Gyldigt pas 
  • Nyudstedt familieattest (original og fotokopi) 
  • Dokumentation for, at ansøgeren er optaget på en uddannelsesinstitution 
  • Dokumentation for, at ansøgeren har penge til at klare sig for (læs nærmere på Udlændingestyrelsens hjemmeside), mens han eller hun er i Danmark. Det kan være en udskrift af bankkonto, stipendier eller lignende. 
  • Ambassaden forbeholder sig ret til at, såfremt man finder det nødvendigt, at anmode ansøger om at fremlægge yderligere dokumentation. Besked herom vil tilgå ansøger via ansøgningscentret.
  • Dokumenter på tyrkisk skal tillige være oversat af en autoriseret tolk til enten dansk eller engelsk. Der skal medbringes to eksemplarer af hver oversættelse.
  • Ansøgningegebyr: Se Gebyrlisten.
  • Nærmere oplysninger om, hvordan der kan søges om ophold, samt om gebyrer, der skal betales til Udlændingestyrelsen, findes på Udlændingestyrelsens hjemmeside.