Spring til indhold

Royal Danish Embassy, Ankara

 

Fee Rates / Gebyrsatser - 4 JANUARY 2016

Visa Fees / Visum Gebyr

DKK

TRY

 

Visa (all types)

Visum (alle typer)

445

 

200

 

Visa fee for children aged 6-11

Visum gebyr for børn fra og med 6 til og med 11 år

260

110

 

Visa fee for children aged 0-5

Visum gebyr for børn fra 0 til og med 5 år

0

0

 

 

                 

 

 

 

 

Resıdence Permıts/ Opholdstilladelse

DKK

TRY

All types of application for residence and work permit

Alle typer af opholds- og arbejdstilladelser

1.435

655

 

 

 

 

 

 

Consular Cases/ Konsular Sager

DKK

TRY

All kinds of Danish passport

Alle typer af danske pas

955

435

Emergency passports, extension of passports etc.

Provisoriske pas, forlængelse af pas mv.

955

435

EU emergency passports (ETD), laissez-passer, change of passports etc.

EU nødpas, andre provisoriske pas, laissez-passer, ændring af pas mv.

955

435

Re-entry permit

Tilbagerejsetilladelse

1.435

655

Legalization, certification and verification reports, digital Signature

Legaliseringer, attestationer, verifikationspåtegninger, digital signatur

195

90

The mission’s hourly fee for all kind of assistance

Timetakst for alle typer af assistance, pris per påbegyndt time

955

435

Duplicate driving license

Duplikatkørekort

425

195

International driving license

EU-kørekort

330

150

Declaration of lost driving license

Erklæring om mistet kørekort

240

110

Emergency passport or renewal of passports outside the missions opening hours

Provisoriske pas eller forlængelse af udenfor repræsentationens kontortid

2150

980

Emergency passport on the mission's official closing day

Provisoriske pas på repræsentationens officielle lukkedage

3.075

1.400

For several Emergency passports or extension of passports at the same time on the mission's official closing day, the fee payable for the first provisional passport or extension

3.075

1.400

For several Emergency passports or extension of passports

at the same time on the mission's official closing day, the fee payable per subsequent Emergency passport or extension

955

435