Spring til indhold

Kørekort

Personer, der har dansk kørekort, og som ikke har sædvanlig bopæl i et EU- eller EØF-land, kan ansøge om duplikatkørekort og fornyelse af kørekort under ophold i Tyrkiet. Der kan også ansøges om internationalt kørekort og midlertidigt kørekort under ophold i Tyrkiet. Ved længerevarende ophold i Tyrkiet gælder visse regler for oversættelse og eventuel udskiftning af dansk kørekort til tyrkisk kørekort.

Der kan ansøges om kørekort på ambassaden, generalkonsulatet i Istanbul eller et af de honorære konsulater i Alanya, Antalya, Izmir, Marmaris, Mersin og Baku.

Der kan søges om forskellige typer kørekort. De mest almindelige er:

Duplikatkørekort (erstatningskørekort)

Et duplikatkørekort udstedes i følgende 4 tilfælde:

  • bortkommet kørekort
  • beskadiget kørekort
  • navneændring
  • ombytning af gammelt EF-kørekort til ny kreditkorttype.

Duplikatkørekortet udstedes på samme betingelser og med samme gyldighed som det erstattede. Ved navneændring skal medbringes vielsesattest eller anden bevis for navneændring tillige med de nedenfor nævnte beviser på identitet. Produktionstiden er minimum fire uger.

Midlertidigt kørekort

Mistes kørekortet under ophold i Tyrkiet, vil ambassaden, generalkonsulatet eller et honorært konsulat, efter kontroltjek med kørekortkontoret, kunne udstede en attest på, at personen er indehaver af et gyldigt dansk kørekort med angivelse af type.

Internationalt kørekort

Udstedes efter ansøgning og mod forevisning af dansk EF-kørekort af kreditkort-typen eller gyldigt pas og kun for en periode på ét år. Produktionstiden er minimum fire uger.

Ansøgning

Der ansøges om kørekort ved personlig henvendelse. Et tidligere udstedt kørekort eller fotokopi bør medbringes sammen med ansøgerens pas.

Ved ansøgning udfyldes en særlig ansøgningsblanket, ligesom der vil skulle afgives underskriftsprøve. Der skal medbringes et vellignende foto af ansøgeren. Billedet skal være i størrelsen 35x45 mm. (hovedet - fra hagespids til hårtop - skal fylde 30 - 36 mm. i højden. Se specifikationer her.

Der skal betales gebyr for indlevering af ansøgning om kørekort. Se gebyrlisten her.

Læs mere om udstedelse af kørekort på Københavns Politis hjemmeside.

Længerevarende ophold i Tyrkiet grundet job eller uddannelse

Danske statsborgere, der opholder sig i Tyrkiet på grund af uddannelse eller arbejde, kan anvende deres danske kørekort i op til 6 måneder efter indrejse i landet. Derefter er det nødvendigt, at udskifte det danske kørekort med et tyrkisk. Det er i henhold til tyrkiske regler ikke tilstrækkeligt med et internationalt kørekort eller en kopi af kørekortet, som er blevet oversat til tyrkisk og certificeret af ambassaden, generalkonsulatet eller et honorært konsulat.

Tyrkiske statsborgere med dansk kørekort, kan anvende deres kørekort i op til 1 år efter indrejse i Tyrkiet. Efter 6 måneders ophold i Tyrkiet er det nødvendigt at få lavet en kopi af kørekortet, som er oversat til tyrkisk og certificeret af ambassaden, generalkonsulatet eller et honorært konsulat. Denne kopi skal opbevares sammen med det danske kørekort. Det danske kørekort skal under alle omstændigheder udskiftes til et tyrkisk kørekort efter 1 års ophold i landet.

Læs mere