Spring til indhold

Udenrigspolitisk situation

Den udenrigspolitiske situation i Tyrkiet

Udenrigspolitisk situation

Tyrkiet har orienteret sig mod Vesten siden republikkens etablering i 1923, og efter 2. Verdenskrig trådte landet ind i en række vestlige samarbejdsorganisationer: I 1948 OECD, i 1949 Europarådet, i 1952 NATO og i 1963 associering med EF.


Ifølge den tyrkiske regering står fuldt EU-medlemskab fortsat højt på den udenrigspolitiske dagsorden. I 1987 søgte Tyrkiet om medlemskab af EF, og i 1999 opnåede Tyrkiet status som EU-kandidatland, hvor efter optagelses forhandlinger blev indledt den 3. oktober 2005. EU besluttede dog på EU-topmødet i december 2006 ikke at åbne for forhandlinger af otte kapitler inden for forskellige politikområder som følge af Tyrkiets manglende opfyldelse af Ankara-protokollen. Denne indebærer bl.a., at Tyrkiet skal åbne sine havne og lufthavne for at sikre fri handel med Cypern, der trådte ind i EU som en delt ø den 1. maj 2004. Det bemærkes, at den cypriotiske regering på den anden side forhindrer det nordlige Cypern i at handle gennem andre end Tyrkiet. Optagelsesforhandlingerne med EU fortsætter på andre områder.


Den tyrkiske regering fører en aktiv udenrigspolitik, hvis mål blandt andet er at styrke de politiske og økonomiske relationer til landets naboer og dermed sikre en stabil udvikling af regionerne omkring Tyrkiet. Omvæltningerne i den arabiske verden følges tæt af den tyrkiske regering, og ikke mindst udviklingen i nabolandene mod syd, Syrien og Irak, giver anledning til bekymring i Ankara. Tyrkiet har siden konflikten brød ud i Syrien taget imod godt 1.500.000 registrerede flygtninge, hvoraf 218.121 bor i lejre tæt ved den syriske grænse. Den store tilstrømning af flygtninge har ændret befolkningssammensætningen i de tyrkiske grænseområder, og særligt i byerne Hatay, Gaziantep og Sanliurfa bor der mange syrere, men også Istanbul har modtaget mange syrere.


Den forværrede situation i Irak har stillet Tyrkiet over for nye udenrigspolitiske udfordringer. Da terrorbevægelsen Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) erobrede Mosul, blev der taget 46 gidsler fra det tyrkiske konsulat, hvilket i høj grad har begrænset de tyrkiske handlemuligheder. Tyrkiet har således holdt sig ude af ethvert militært engagement i Irak og har i stedet fokuseret kræfterne på internt fordrevne irakere – særligt fra den turkmenske og yazidi-minoriteterne. Tyrkiet har oprettet en række flygtningelejre i den relativt sikre og stabile kurdiske selvstyrende region (KRG) i Nordirak.
Tyrkiet har indgået en lang række aftaler med nabolandene Syrien, Iran, Rusland og Grækenland på samhandels-, energi- og visumområdet. Tyrkiet har også spillet en aktiv rolle på Balkan, især i forhold til Bosnien-Herzegovina. Tyrkiet og Israel har traditionelt haft gode forbindelser, men de seneste år har relationerne været under nedkøling, ikke mindst pga. den israelske militæroperation i maj 2010 mod nødhjælpsflotillaen, Mavi Marmara, der havde kurs mod Gaza. Siden foråret 2013 har de to lande dog igen nærmet sig hinanden, blandt andet som følge af amerikansk mægling.


Tyrkiet og Armenien underskrev to protokoller i efteråret 2009, der skulle bane vejen for en normalisering af forholdet mellem landene. Normaliseringsprocessen er imidlertid løbet ind i vanskeligheder, og protokollerne er endnu ikke blevet ratificeret af landenes parlamenter. Premiereminister Erdoğans forsonende udtalelser den 23. april 2014, dagen før 99-året for deporteringen af armeniere fra det Osmaniske Imperium i 1915, kan dog ses som et positivt skridt.


På trods af forskellige forsøg er der heller ikke fundet en varig løsning på spørgsmålet om Cypern, som har været delt siden 1974, hvor Tyrkiet besatte den nordlige del af øen i et forsøg på at hindre øens sammenslutning med Grækenland. Denne aktion blev fra verdenssamfundets side anset som en invasion, og det tyrkiske, nordlige Cypern nyder ingen international anerkendelse. De to parter på øen forhandler netop nu under FN’s ledelse om en løsning på konflikten.


Opdateret den 24. september 2014