Spring til indhold

Tyrkiet i tal

Tallene på denne og de underliggende sider er hentet fra Verdensbankens database og er fra 2017. Ved at klikke på "Link til kilde" i skemaet, kan man se Verdensbankens data for tidligere år.

Værdi Enhed Kilde
 
Landareal 785.350 Kvadratkilometer Link til kilde
Befolkningstal 81.101.892 Antal personer Link til kilde
Befolkningsvækst (årlig %) 1,59 Årlig % Link til kilde
Forventet levetid ved fødslen (år) 77,16 År Link til kilde
BNI per indbygger, købekraftsparitet (nuværende international $) 10.890 USD/indbygger Link til kilde
Vækst i BNP (årlig %) 7,44 Årlig % Link til kilde
Samlet offentlig udviklingsbistand (ODA) modtaget (nuværende USD) 3.141.610.000 USD/år Link til kilde
Offentlig udviklingsbistand (ODA) modtaget per indbygger (nuværende USD) 38,74 USD/indbygger Link til kilde
Nutidsværdi af udlandsgæld (nuværende USD) 123.096.935.541,45 USD Link til kilde
Dødeligheden for børn under fem år (per 1000) 11,20 Promille (‰) Link til kilde
Indskrevet i grundskolen (% netto) - Procent (%) Link til kilde
Forbedret vandkilde (% af befolkningen med adgang) Procent (%) Link til kilde