Spring til indhold

Praktik i den politiske afdeling

Praktikperiode: 1. februar 2019 - 31. juli 2019

Ambassaden i Ankara er en spændende, dynamisk og travl arbejdsplads med et højt fagligt niveau i et stort og interessant land. Tyrkiet gennemgår lige nu en rivende udvikling, hvilket gør det til genstand for stor dansk og international opmærksomhed. Blandt andet på grund af den nuværende indenrigspolitiske situation, forholdet til EU, NATO-medlemskab og den geografiske nærhed til konflikterne i Mellemøsten, herunder særligt i Syrien.

Arbejdsopgaver
Som praktikant vil du deltage aktivt i opgavevaretagelsen inden for de fleste arbejdsområder, herunder de udenrigs-, indenrigs og sikkerhedspolitiske felter, samt følge udviklingen i alt fra den demokratiske situation og menneskerettighedsforhold i landet, til Tyrkiets rolle i internationale konflikter og konfliktløsning. Du kan som praktikant forvente at blive aktivt og direkte inddraget i den politiske analyse- og rapporteringsvirksomhed til Udenrigsministeriet og herigennem også få indblik i Udenrigstjenestens diplomatiske arbejde. Derudover vil arbejdsopgaverne bl.a. omfatte deltagelse i relevante eksterne seminarer, møder og konferencer, research og besvarelse af borgerhenvendelser samt forberedelse af højniveaubesøg og møder. Desuden vil du som praktikant komme til at spille en stor rolle i ambassadens eksterne kommunikation og public diplomacy-indsats.

Hvem kan søge?
For at blive praktikant skal du være indskrevet på en relevant videregående uddannelse evt. samfundsvidenskabelig, økonomisk, juridisk eller lignende og gerne på kandidatniveau. Du skal have lyst til at arbejde i et internationalt miljø, hvor en udadvendt og opsøgende tilgang er afgørende. Gode dansk- og engelskkundskaber, skarp analytisk sans samt interesse for regionen forudsættes, mens kendskab til tyrkisk politik og kultur vil være en klar fordel.

Praktikvilkår
Der er tale om uddannelsespraktik og praktikvejlederen er ambassadens souschef, der også leder den politiske afdeling. Praktikopholdet skal bidrage til din uddannelse og vil blive tilrettelagt på en måde, der vil kunne sikre meritoverførsel, hvis det pågældendes studiested tillader det. Arbejdstiden er 37 timer om ugen og evt. tid til praktikrapport/meritopgave vil blive tilgodeset. Praktikopholdet er ulønnet, men du er berettiget til at modtage et tilskud til delvis dækning af lokale udgifter som f.eks. husleje inden for en beløbsgrænse på maks. DKK 3.000 pr. måned.

Ansøgning
Ansøgningen skal skrives på dansk og må maximalt fylde 1 side. Den bedes sendt til ankamb@um.dk. Skriv venligst ”Praktikophold – politisk afdeling” samt dit navn i emnelinjen på e-mailen. Karakterudskrift, CV og evt. udtalelser bedes vedlagt i én samlet pdf-fil.

Ansøgningsfrist: 17. september 2018

For yderligere oplysninger eller spørgsmål, kontakt venligst ambassadens nuværende praktikant i den politiske afdeling, Anna Gunnarsson Nolsøe, på tlf. +90 531 230 6035 eller e-mail: annnol@um.dk