Spring til indhold

Praktik i den konsulære afdeling

Praktikperiode: 1. februar 2018 - 31. juli 2018

Ambassaden er en spændende og dynamisk arbejdsplads i et land, der netop nu gennemgår en rivende udvikling, og som er genstand for mange opgaver i den konsulære afdeling i kraft af Tyrkiet som stort rejsemål for personer bosiddende i Danmark, samt ambassadens centrale placering tæt på flere større mellemøstlige lande.

Arbejdsopgaver
Praktikanten vil skulle løse opgaver i hhv. ambassadens konsulære afdeling og administrationsafdeling. Opgaverne vil omfatte et bredt spektrum af opgaver inden for de to afdelingers kompetence, bl.a. vedr. visum og opholds- og arbejdstilladelser til udenlandske statsborgere, pas og konsulær bistand til danske statsborgere, administration af ambassadens kancelli, boliger og inventar, IT-relaterede opgaver, opdatering af ambassadens hjemmeside m.v.

Hvem kan søge?
For at blive praktikant skal du have en bachelorgrad fra en samfundsvidenskabelig, juridisk eller beslægtet uddannelse. Gode engelskkundskaber forudsættes, og kendskab til det tyrkiske sprog, kultur og eventuel andre relevante sprog er en fordel. Endvidere er erfaringer med webredaktørarbejde og journalistisk formidling meget velkomne. Endeligt er det en stor fordel, hvis du har kendskab til reglerne for visum samt opholds- og arbejdstilladelser til udenlandske statsborgere.

Praktikvilkår
Der er tale om uddannelsespraktik og praktikvejlederen er ambassadens souschef, der også er ansvarlig for den politiske afdeling. Praktikopholdet skal bidrage til den studerendes uddannelse og vil blive tilrettelagt på en måde, der vil kunne sikre meritoverførsel, hvis den pågældendes studiested tillader dette. Praktikopholdet er ulønnet, men der ydes et tilskud til dækning af specificerede udgifter inden for en beløbsgrænse på DKK 3.000 pr. måned.

Ansøgning
Ansøgningen skal skrives på dansk og må maksimalt fylde én side. Den bedes sendt til ankamb@um.dk. Skriv venligst ”Praktikophold – Konsulær Afdeling” samt dit navn i emnelinjen på e-mailen. Karakterudskrift, CV og evt. udtalelser bedes vedlagt.

Ansøgningsfrist: 15. september 2017

For yderligere oplysninger kontakt venligst ambassadens nuværende praktikant i den konsulære afdeling, Erdinc Ipek, på tlf. +90 537 445 8675 eller e-mail: erdipe@um.dk.