Spring til indhold

Praktikantstillinger

Ambassaden tilbyder praktikantophold af 6 måneders varighed i hhv. ambassadens politiske og konsulære afdeling. Generalkonsulatet tilbyder et praktikantophold af 6-10 måneders varighed i konsulatets handelsafdeling.

praktikbillede

Praktikopslag vil blive slået op på ambassadens, de danske universiteters og DJØF's hjemmeside en måned før ansøgningsfristen.

Praktik på ambassaden
Praktikperioden for forårsperioden er 1. februar - 31. juli, og for efteråret 1. august - 31. januar. Ansøgningsfristen for praktik i forårsperioden er 15. september og 14. marts for efterårsperioden.

Praktik på generalkonsulatet
Praktikperioden for Generalkonsulatet er minimum seks måneder, men kan være op til ti måneder.