Spring til indhold

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget i Danmark, søndag d. 26 Maj 2019

25.02.2019  13:06

Fra den 26. februar 2019 vil det være muligt at brevstemme på danske repræsentationer i udlandet, herunder ambassaden i Ankara og de danske konsulater i Tyrkiet.

Man kan stemme på et parti eller en bestemt kandidat, der stiller op til valget. Den 29. april 2019 eller snarest herefter, vil der på Økonomi- og Indenrigsministeriets valghjemmeside være en fortegnelse over kandidatlisterne med de opstillede kandidater til Europa-Parlamentsvalget.

Ambassaden er forpligtet til at modtage brevstemmer frem til den sidste hverdag inden valgdagen. Hvis du vil være sikker på, at din brevstemme når frem i tide, skal ambassaden dog modtage brevstemmen senest d. 17. maj 2018.  

For at kunne stemme til Europa-Parlamentsvalget er det en betingelse, at man på valgdagen er fyldt 18 år og har dansk statsborgerskab eller er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union og har fast bopæl i Danmark. For udlandsdanskere gælder,  at man agter at vende tilbage til Danmark inden for en periode på 2 år og har afgivet erklæring herom. 2-årsreglen omfatter dog ikke følgende gruppe af udlandsdanskere, som bevarer valgretten, selv om opholdet forventes at vare over 2 år: 

  • Personer der er ansat i den danske stat og beordret til tjeneste uden for riget
  • Personer der er udsendt for at gøre tjeneste i udlandet som ansat af en dansk offentlig myndighed eller en herværende privat virksomhed eller forening
  • Personer der er udsendt for at gøre tjeneste i udlandet af en dansk hjælpeorganisatio
  • Personer der opholder sig i udlandet i uddannelsesøjemed
  • Personer der opholder sig i udlandet af helbredsmæssige grunde
  • Personer der opholder sig i udlandet som ansat i en international organisation, hvoraf Danmark er medlem
  • Personer der opholder sig i udlandet, og som i henseende til tilknytningen til riget må sidestilles med ovennævnte personer.

Herudover kan medfølgende ægtefæller, registrerede partnere og faste samlevere til de nævnte personer også bevare deres valgret på samme vilkår.

På Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside findes flere oplysninger om udlandsdanskeres valgret:  https://valg.oim.dk/vaelgere/udlandsdanskeres-valgret/

Du bedes medbringe dit danske pas i forbindelse med brevstemmeafgivning.