Spring til indhold

Danmark og Tyrkiet indgår partnerskab om teknisk samarbejde inden for bæredygtig energiforsyning

Den 7. april 2017 blev der indgået en treårig samarbejdsaftale mellem de danske og tyrkiske energimyndigheder om bæredygtig forsyning af varme og køling. Aftalen er indgået som led i den danske regerings initiativ for myndighedssamarbejde mellem Danmark og strategisk udvalgte lande.


Samarbejdet løber over en periode på tre år og har til formål at sikre Tyrkiet en mere effektiv varmelovgivning med etablering af mere bæredygtige og omkostningseffektive løsninger for energiforsyning.


Med sine begrænsede nationale energiressourcer er Tyrkiet i dag afhængig af energiimport, og denne afhængighed er vokset hastigt i takt med de senere års økonomiske vækst. Den tyrkiske regering ønsker at nedbringe landets afhængighed af importeret fossil energi, hvoraf omkring en tredjedel går til opvarmning og køling af bygninger. Det tyrkiske Energiministerium har vist interesse for danske erfaringer med kollektiv energiforsyning og udnyttelse af vedvarende energikilder til bygningsopvarmning. Tyrkiet har desuden interesse i at få tilført dansk teknologi på området.


Kontakt:

Dennis Holte Skov-Albertsen

Vækstrådgiver for Energi, Miljø, Forskning og Innovation

Den Danske Ambassade i Ankara

E-mail: denalb@um.dk